คำกริยาที่ตามด้วย gerunds

โดยทั่วไปแล้ว gerund จะถูกนำมาใช้หลังคำกริยาบางตัว กริยาสำคัญที่พบบ่อยจะอยู่ในตารางด้านล่าง สามารถใช้คำนามแทน gerund เพื่อใช้ตามคำกริยาทั้งหมดเหล่านี้ได้ โปรดจำไว้เสมอว่า gerund จะทำหน้าที่เหมือนคำนามเสมอ คำกริยาบางตัวอาจจะถูกตามด้วย that-clause ได้ และหากคำกริยาตัวไหนที่มีการใช้เช่นนี้จะมีลิงค์กำกับไว้เพื่อให้คุณหาข้อมูลเพิ่มเติมได้

คำกริยาที่ตามด้วยคำนาม หรือ gerunds 
avoid celebrate consider contemplate defer delay detest
dislike dread enjoy entail escape excuse finish
forgive involve keep loathe mind miss pardon
postpone prevent resent resist risk save stop
ตัวอย่างเช่น
 • I avoid going to the dentist.
 • I avoid chocolate.
 • I miss taking walks in the morning.
 • I miss England.
 • I have finished working.
 • I have finished the cake.
คำกริยาที่ตามด้วยคำนาม gerunds หรือ that-clause
acknowledge admit anticipate appreciate deny imagine mean
mention propose recall recollect report suggest understand
ตัวอย่างเช่น
 • I can't imagine living in that big house.
 • I can't imagine a purple unicorn in my yard.
 • I can't imagine that he lied on purpose.
 • I understand French.
 • I understand fishing pretty well.
 • I understand that you would prefer to stay.

กริยาบางตัวสามารถถูกตามหลังได้ทั้ง gerund และ infinitive โดยที่ความหมายของประโยคไม่เปลี่ยน ในขณะที่การใช้ gerund หรือ infinitive ในคำกริยาบางตัวจะให้ความหมายที่แตกต่างออกไป สามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  คำกริยาที่สามารถถูกตามหลังได้ทั้ง gerund และ infinitive โดยความหมายของประโยคไม่เปลี่ยน และ คำกริยาที่สามารถถูกตามหลังได้ทั้ง gerund และ infinitive แต่ให้ความหมายต่างกัน