คำกริยาวิเศษณ์

คำกริยาวิเศษณ์เป็นชุดคำที่ใช้อธิบายว่า การกระทำนั้น ๆ เกิดขึ้นที่ไหน เมื่อใดและ/หรืออย่างไร นอกจากนี้ ยังสามารถใช้แสดงมุมมองของผู้พูดที่มีต่อการกระทำนั้น ๆ รวมไปถึงอธิบายความหนักเบาของคำคุณศัพท์หรือคำกริยาวิเศษณ์อื่น ๆ และใช้ทำหน้าที่อื่น ๆ ได้อีกหลายประการอีกด้วย เมื่อคุณได้เรียนรู้หลักไวยากรณ์การใช้คำกริยาวิเศษณ์ของเรา คุณจะสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้องและแม่นยำมากยิ่งขึ้นทั้งการพูดและการเขียนภาษาอังกฤษของคุณ

คำกริยาวิเศษณ์ในภาษาอังกฤษ