คำกริยาวิเศษณ์ที่ใช้บอกความแน่ใจ

คำกริยาวิเศษณ์ที่ใช้บอกความแน่ใจจะใช้เพื่อแสดงให้ทราบว่า เรารู้สึกอย่างไรกับสิ่งหรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น โดยทั่วไปแล้ว มักจะอยู่ข้างหน้าคำกริยาหลัก เว้นเสียแต่ว่า หากคำกริยาหลัก คือ 'to be' ในกรณีนี้ คำกริยาวิเศษณ์ที่ใช้บอกความแน่ใจจะถูกวางไว้ข้างหลัง

ตัวอย่างเช่น
 • He definitely left the house this morning.
 • He surely won't forget.
 • He is probably in the park.
 • He is certainly a smart man.

หากมีคำกริยาช่วย คำกริยาวิเศษณ์ที่ใช้บอกความแน่ใจจะถูกวางไว้ระหว่างคำกริยาช่วยและคำกริยาหลัก

ตัวอย่างเช่น
 • He has certainly forgotten the meeting.
 • He will probably remember tomorrow.
 • He is definitely running late.

บางครั้งคำกริยาวิเศษณ์ที่ใช้บอกความแน่ใจสามารถวางไว้ต้นประโยคได้ด้วยเช่นกัน

ตัวอย่างเช่น
 • Undoubtedly, Winston Churchill was a great politician.
 • Certainly, I will be there.
 • Probably, he has forgotten the meeting.

เมื่อคำกริยาวิเศษณ์ที่ใช้บอกความแน่ใจ surely ถูกวางไว้ต้นประโยค นั่นหมายความวา่ ผู้พูดคิดไว้แล้วว่าสิ่งที่พูดเป็นความจริงแต่ต้องการการยืนยันอีกครั้งเพื่อความแน่ใจ  

ตัวอย่างเช่น
 • Surely you've got a bicycle.
 • Surely you're not going to wear that to the party.