คำคุณศัพท์

ในภาษาอังกฤษ คำคุณศัพท์มีไว้เพื่ออธิบายหรือขยายความหมายของคน สถานที่และสิ่งของ การเรียนรู้กฏต่าง ๆ และวิธีการใช้คำคุณศัพท์เหล่านี้อย่างถูกต้องจากบทเรียนของเรา จะช่วยให้การใช้ภาษาอังกฤษของคุณแม่นยำและสละสลวยมากยิ่งขึ้น

เรียนรู้เกี่ยวกับคำคุณศัพท์ในภาษาอังกฤษ