นโยบายเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวของ EF Education First

คำสัญญาของเราเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวของท่าน อีเอฟ มีเจตนาแน่วแน่ที่จะคุ้มครองความเป็นส่วนตัวของลูกค้าของเรา นโยบายเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ของอีเอฟ ("นโยบายเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว") จะใช้กับข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมโดยเราหรือส่งมาให้กับเราไม่ว่าโดยการเชื่อมต่ออินเตอร์เนตหรือไม่ก็ตาม รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมหรือส่งมาในเว็บไซต์ของเรา ("เว็บไซต์" ของเรา) และไซท์เคลื่อนที่ แอปพลิเคชั่น เครื่องมือ และระบบการทำงานแบบโต้ตอบได้ผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่อื่น ๆ (จะเรียกรวมกันว่า "Apps" ของเรา) ผ่านหน้าสื่อสังคมออนไลน์อย่างเป็นทางการของเราซึ่งเราเป็นผู้ควบคุม ("หน้าสื่อสังคมออนไลน์" ของเรา) รวมทั้งผ่านจดหมายอิเล็กทรอนิคส์ซึ่งอยู่ในรูป HTML ซึ่งเราส่งถึงท่าน (ซึ่งจะเรียกรวมกับหน้าสื่อสังคมออนไลน์ Apps และเว็บไซต์ ว่า "ไซต์" ) หากท่านไม่เห็นด้วยกับข้อกำหนดใดในนโยบายฉบับนี้ กรุณาอย่าใช้เว็บไซต์หรือส่งข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ มาให้เรา

ข้อมูลส่วนบุคคล

ข้อมูลส่วนบุคคลใดที่เราจัดเก็บ

 • "ข้อมูลส่วนบุคคล" ได้แก่ข้อมูลที่ระบุตัวท่าน เช่น
 • ชื่อ
 • ชื่อผู้ใช้บริการ (User Name)
 • ที่อยู่ทางไปรษณีย์ (รวมทั้งที่อยู่เพื่อการเรียกเก็บเงิน หรือส่งของ)
 • หมายเลขโทรศัพท์ (รวมทั้งหมายเลขโทรศัพท์ที่บ้าน หรือหมายเลขมือถือ)
 • อีเมล์แอดเดรส
 • หมายเลขบัตรเครดิตและบัตรเดบิต
 • ภาพของท่าน
 • หมายเลขบัญชีของสื่อสังคมออนไลน์
 • ประเทศที่เป็นถิ่นพำนัก
 • ไอพีแอดเดรส
 • ชื่อสถานศึกษาและที่อยู่
 • ชื่อบริษัทและที่อยู่
 • คอร์สการเรียนที่ท่านสนใจ
 • รสนิยม
 • ข้อมูลเกี่ยวกับบราวเซอร์และอุปกรณ์
 • ข้อมูลเกี่ยวกับ Server Log File
 • ข้อมูลที่เก็บรวมรวมผ่าน Cookies, Pixel Tags และเทคโนโลยีอื่น
 • ข้อมูลการใช้ App
 • ข้อมูลทางประชากร และข้อมูลอื่นที่ท่านส่งให้
 • ข้อมูลเกี่ยวกับตำแหน่งสถานที่
 • ข้อมูลรวม (Aggregated Information)

เราวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลอย่างไร

เราและผู้ให้บริการของเราอาจเก็บรวมรวบข้อมูลส่วนบุคคลด้วยวิธีต่าง ๆ รวมทั้งวิธีต่อไปนี้

 • ผ่านไซต์: เราสามารถเก็บข้อมูลส่วนบุคคลผ่านไซต์ได้ เช่น เมื่อท่านลงนามเพื่อรับจดหมายแจ้งข่าว หรือซื้อของ
 • การเก็บข้อมูลโดยไม่ต้องเชื่อมต่อระบบอินเตอร์เน็ต (Offline): เราสามารถเก็บข้อมูลส่วนบุคคลจากท่านได้โดยไม่ต้องเชื่อมต่อระบบอินเตอร์เน็ต เช่นเมื่อท่านติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า
 • จากแหล่งอื่น: เราอาจได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากแหล่งอื่น เช่น ฐานข้อมูลสาธารณะ จากพันธมิตรทางการตลาด พื้นที่สื่อสังคมออน์ไลน์ต่างๆ จากบุคคลที่ท่านเป็นเพื่อนหรือเชื่อมต่อบน พื้นที่สื่อสังคมออน์ไลน์ต่างๆ รวมทั้งบุคคลภายนอก เช่น หากท่านเลือกจะเชื่อมต่อบัญชีสื่อสังคมออนไลน์ของท่านกับบัญชีเว็บไซต์ของท่าน เราจะสามารถทราบถึงข้อมูลส่วนบุคคลบางอย่างจากบัญชีสื่อสังคมออนไลน์ของท่านซึ่งอาจรวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่เป็นส่วนหนึ่งของประวัติย่อของท่านหรือของเพื่อนท่าน
 • ผ่านบราวเซอร์หรืออุปกรณ์ของท่าน: ข้อมูลบางอย่างจะถูกเก็บรวมรวมโดยบราวเซอร์ส่วนใหญ่หรือผ่านทางอุปกรณ์ของท่านโดยอัตโนมัติ ทั้งนี้เราจะใช้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อประโยชน์ทางสถิติ และเพื่อดำเนินการให้ไซต์ทำงานได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
 • ผ่าน Server Log Files: ไอพีแอดเดรสของท่านเป็นหมายเลขที่ผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ตของท่านจะส่งให้กับคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ที่ท่านกำลังใช้อยู่โดยอัตโนมัติ เมื่อใดก็ตามที่ผู้ใช้เข้าเยี่ยมชมไซต์ ไอพีแอดเดรส รวมทั้งจำนวนครั้งที่เยี่ยมชม และหน้าที่เปิดดูจะถูกระบุและบันทึกไว้โดยอัตโนมัติใน Server Log File ของเรา
 • การใช้ Cookies: Cookies จะทำให้เว็บเซิร์ฟเวอร์สามารถโอนข้อมูลไปที่คอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์เพื่อการเก็บบันทึกหรือเพื่อประโยชน์อื่น หากท่านไม่ต้องการให้มีการเก็บข้อมูลผ่านการใช้ Cookies ก็มีขั้นตอนง่าย ๆ ในบราวเซอร์ส่วนใหญ่ที่ทำให้ท่านสามารถปฏิเสธการใช้ Cookies ส่วนข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับ Cookies ที่เราใช้และวัตถุประสงค์ในการใช้ Cookies ดังกล่าวนั้นท่านสามารถอ่านได้จากนโยบายเกี่ยวกับ Cookies ของเรา
 • ผ่านการใช้ App ของท่าน: เมื่อท่านทำการดาวน์โหลดและใช้ App เราและผู้ให้บริการของเราอาจติดตามและเก็บรวบรวมข้อมูลการใช้ App เช่นวันเวลาที่ App ในอุปกรณ์ของท่านเข้ามาในเซิร์ฟเวอร์ของเรา และข้อมูลและไฟล์ที่ถูกดาวน์โหลดไปที่ App ตามหมายเลขอุปกรณ์ของท่าน
 • ข้อมูลจากท่าน: อาจมีการเก็บรวบรวมข้อมูลเช่นวันเกิด เพศ รหัสไปรษณีย์ รวมทั้งข้อมูลอื่น เช่นวิธีการสื่อสารที่ท่านชอบใช้เมื่อท่านให้ข้อมูลดังกล่าวโดยความสมัครใจ
 • ตำแหน่งสถานที่จริง: เราอาจเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับตำแหน่งสถานที่จริงที่มีการใช้งานอุปกรณ์ของท่าน

ในบางกรณีเราอาจใช้บริการชำระเงินของบุคคลภายนอกเพื่อดำเนินการเกี่ยวกับการซื้อ และ/หรือการเก็บเงินบริจาคผ่านไซต์ ในกรณีดังกล่าวบุคคลภายนอกรายดังกล่าว (แต่ไม่ใช่เรา) อาจเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และข้อมูลดังกล่าวจะอยู่ใต้บังคับนโยบายเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวของบุคคลดังกล่าว ไม่ใช่นโยบายนี้ ซึ่งเราจะไม่สามารถควบคุมและจะไม่รับผิดชอบต่อการที่บุคคลดังกล่าวนำข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปใช้หรือเปิดเผย

เราจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลอย่างไร

เราอาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อการดังต่อไปนี้

 • ตอบข้อซักถามของท่านและปฏิบัติตามคำขอของท่าน เช่น ส่งจดหมายแจ้งข่าวให้ท่าน หรือตอบคำถามและตอบข้อคิดเห็นของท่าน
 • ส่งข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการให้ท่าน เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับไซต์ และการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนด เงื่อนไขและนโยบายของเรา และเนื่องจากข้อมูลนี้อาจสำคัญต่อการที่ท่านใช้ไซต์นี้ท่านจะไม่สามารถเลือกงดไม่รับการติดต่อนี้
 • เพื่อดำเนินการให้การซื้อ และ/หรือการบริจาคของท่านเสร็จสมบูรณ์ เช่น ดำเนินการกับการชำระเงินของท่าน จัดส่งของที่ท่านสั่งให้ท่าน ติดต่อกับท่านเกี่ยวกับการซื้อของท่านและให้บริการที่เกี่ยวข้องกับท่าน
 • ส่งข่าวและประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ รายการส่งเสริมการขายและโครงการต่างๆ ให้ท่าน และส่งบัตรเชิญให้ท่านเพื่อเข้าร่วมในโครงการพิเศษต่าง ๆ
 • ทำให้ท่านสามารถติดต่อกับผู้ใช้รายอื่นหรือทำให้ผู้ใช้รายอื่นสามารถติดต่อกับท่านผ่านไซต์เท่าที่ไซต์ที่เกี่ยวข้องอนุญาตให้กระทำได้
 • อนุญาตให้ท่านเข้าร่วมในกระดานข้อความ การพูดคุย (chat) หน้าประวัติย่อ และบล้อค รวมทั้งบริการอื่นที่ท่านสามารถใส่ข้อความและวัสดุต่างๆ (รวมทั้ง Social Media Pages ของเรา)
 • เพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจของเรา เช่น เพื่อการวิเคราะห์และบริหารจัดการธุรกิจของเรา การวิจัยตลาด การตรวจสอบ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ การเพิ่มประสิทธิภาพให้กับไซต์ของเรา การปรับปรุงบริการและผลิตภัณฑ์ของเรา การทราบถึงแนวโน้มในการใช้งาน การตรวจสอบประสิทธิภาพของงานส่งเสริมการขายของเรา การปรับปรุงคอนเท้นต์และประสบการ์การใช้งานของไซต์โดยดูจากกิจกรรมที่ผ่านมาขของท่านในไซต์ และการวัดความพึงพอใจของลูกค้า และการให้บริการแก่ลูกค้า (รวมทั้งการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับลูกค้า)
 • เราใช้ข้อมูลที่เก็บรวบรวมจากบราวเซอร์หรืออุปกรณ์ของท่าน เพื่อวัตถุประสงค์ด้านสถิติและเพื่อให้มั่นใจว่าไซต์ทำงานอย่างถูกต้อง
 • สำหรับข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับวัตถุประสงค์สำหรับการใช้ cookies ของเรา โปรดพิจารณานโยบาย cookies
 • เราอาจใช้ตำแหน่งสถานที่ของอุปกรณ์ของท่านเพื่อให้บริการและเนื้อหาสาระที่เกี่ยวกับตำแหน่งของสถานที่ซึ่งเฉพาะเจาะจงสำหรับท่าน เราอาจแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับตำแหน่งทางกายภาพของอุปกรณ์ของท่านรวมกับข้อมูลการเข้าชมโฆษณาของท่านและข้อมูลอื่นที่เราเก็บรวบรวมให้กับคู่ค้าทางการตลาดของเรา เพื่อจัดเนื้อหาสาระที่เฉพาะเจาะจงให้แก่ท่านและเพื่อศึกษาความมีประสิทธิภาพของแคมเปญการตลาด
 • เมื่อเราเห็นว่าจำเป็นและเหมาะสมดังนี้ (ก) ตามกฎหมายที่ใช้บังคับ รวมทั้งกฎหมายของประเทศที่ไม่ใช่ประเทศที่เป็นถิ่นพำนักของท่าน (ข) เพื่อปฏิบัติตามกระบวนการทางกฎหมาย (ค) เพื่อตอบคำขอจากเจ้าหน้าที่รัฐและหน่วยงานราชการ รวมทั้งเจ้าหน้าที่รัฐและหน่วยงานราชการของประเทศที่ไม่ใช่ประเทศที่เป็นถิ่นพำนักของท่าน (ง) เพื่อบังคับใช้ข้อกำหนดและเงื่อนไขของเรา (จ) เพื่อปกป้องการประกอบการของเราหรือของบริษัทในเครือของเรา (ฉ) เพื่อปกป้องสิทธิ์ ความเป็นส่วนตัว ความปลอดภัย หรือทรัพย์สินของเรา และ/หรือของบริษัทในเครือของเรา รวมทั้งท่านและบุคคลอื่น (ช) เพื่อทำให้เราสามารถเรียกร้องการแก้ไขความเสียหายที่เรามีสิทธิได้รับ หรือเพื่อจำกัดค่าเสียหายที่อาจเกิดกับเรา
 • อีเอฟจะประมวลผลกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านทั้งภายในและนอกประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงค์เบื้องต้นเพื่อดำเนินการให้การจองของท่านแล้วเสร็จ เพื่อส่งผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ท่านสั่ง (รวมทั้งความคุ้มครองประกันภัยการเดินทาง) ให้ท่าน และเพื่อการบริการลูกค้าและกิจกรรมด้านการตลาด เนื่องจาก server ของเราตั้งอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา ทีมงานฝ่ายการขายของเราจึงมีอยู่แต่ละท้องถิ่นทั่วโลก สำนักงานใหญ่ของเราตั้งอยู่ที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ และโรงเรียนที่นักเรียนเลือกลงคอร์สเรียนนั้นตั้งอยู่แต่ละท้องถิ่นทั่วโลกดังนี้เราจึงอาจแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของท่านกับบริษัทในเครือของเรา เจ้าหน้าที่พิจารณาสินไหมทดแทน พันธมิตรทางธุรกิจของเราทั้งที่อยู่ในและนอกประเทศไทย คู่ค้าทางธุรกิจที่เราแบ่งปันข้อมูลให้นั้นเป็นคู่ค้าที่ต้องการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อประมวลผลรายการคำสั่งซื้อของท่านทางไซต์ เช่น การอำนวยความสะดวกด้านการเดินทาง ที่พักหรือโรงเรียนต่างๆ และคู่ค้าเหล่านี้จะได้รับข้อมูลที่จำเป็นเฉพาะสำหรับการดำเนินการดังกล่าวเท่านั้น และไม่มีคู่ค้ารายใดได้รับข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อประโยชน์ด้านการตลาดของคู่ค้าเหล่านั้น โดยอีเอฟจะประมวลผลกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามกฎหมายว่าด้วยการปกป้องสิทธิส่วนบุคคลและข้อมูลที่เกี่ยวข้อง หากท่านมีข้อสงสัยประการใดเกี่ยวกับการประมวลผลของอีเอฟกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือต้องการให้แก้ไขหรือลบข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่ถูกต้องกรุณาแจ้งให้เราทราบด้วย การที่ท่านตกลงยอมรับนโยบายเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวนี้ท่านตกลงยินยอมต่อการโอนที่อาจเกิดขึ้นในภายหน้า ทั้งนี้ขอเรียนให้ทราบว่ามีประเทศหลายประเทศนอกประเทศไทยที่ไม่ได้ให้ความคุ้มครองทางกฎหมายกับข้อมูลส่วนบุคคลเหมือนกับประเทศไทย การโอนจะทำขึ้นตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและเราจะดำเนินการที่จำเป็นทั้งปวงเพื่อให้บุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องจัดให้มีการให้การปกป้องอย่างเพียงพอ และบริษัทที่ให้บริการโฮสติ้ง/ประมวลผลซึ่งเราใช้เกี่ยวกับไซต์จะต้องดำเนินการเช่นเดียวกัน

ความปลอดภัย

เราจะใช้มาตรการตามสมควรทั้งทางด้านองค์กร มาตรการด้านเทคนิคและมาตราด้านการบริหารจัดการเพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่อยู่ภายใต้ความควบคุมของเรา แต่อย่างไรก็ตามเราก็ไม่สามารถจะรับประกันได้ว่าการส่งข้อมูลผ่านอินเตอร์เน็ตหรือระบบการจัดเก็บข้อมูลจะมีความปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์

หากท่านมีเหตุผลอันเชื่อว่าการติดต่อสื่อสารระหว่างเรากับท่านไม่ปลอดภัย (เช่นหากท่านคิดว่าความปลอดภัยของบัญชีของท่านที่มีอยู่กับเราอาจเสียไป) กรุณาแจ้งปัญหาดังกล่าวให้เราทราบทันทีโดยติดต่อเราผ่านระบบ "ติดต่อกับเรา - Contact Us"

การเข้าถึง การแก้ไขเปลี่ยนแปลง และทางเลือกต่าง ๆ

ท่านมีทางเลือกหลายทางในการใช้และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาด

 • หากท่านมีความประสงค์จะหยุดได้รับการติดต่อเชิงการตลาดจากเรา วิธีการที่ง่ายที่สุดคือใช้ระบบยกเลิกการรับการติดต่อเชิงการตลาดที่ท่านได้รับ นอกจากนี้ท่านยังสามารถแจ้งให้เราทราบโดยส่งจดหมายอิเล็กทรอนิคส์ โทรศัพท์ หรือเขียนแจ้ง โดยใช้ข้อมูลการติดต่อที่ระบุไว้ในระบบ "ติดต่อกับเรา" ในคำขอของท่านกรุณาระบุว่าท่านมีความประสงค์จะหยุดรับการติดต่อเชิงการตลาดจากเรา
 • นอกจากนี้เราจะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านต่อบุคคลภายนอก ซึ่งรวมทั้งบริษัทในเครือของเรา เพื่อวัตถุประสงค์การตลาดทางตรงของบุคคลภายนอกหากเราได้รับและดำเนินการกับคำขอที่ท่านขอไม่ให้แบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของท่านกับบุคคลภายนอกเพื่อวัตถุประสงค์นั้น หากท่านประสงค์จะส่งคำขอดังกล่าวกรุณาแจ้งให้เราทราบผ่านระบบ "ติดต่อกับเรา" โดยระบุอย่างชัดเจนว่าท่านขอไม่ให้เราเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านต่อบริษัทในเครือ และ/หรือบุคคลภายนอกรายอื่นเพื่อวัตถุประสงค์การตลาดทางตรง

ทั้งนี้ขอเรียนว่าการเปลี่ยนแปลงอาจไม่มีผลบังคับทันที และเราจะปฏิบัติตามคำขอของท่านโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะสามารถเป็นไปได้แต่จะไม่เกิน 30 วันหลังจากได้รับคำขอดังกล่าว นอกจากนี้หากท่านเลือกจะไม่รับข้อความที่เกี่ยวข้องกับการตลาดจากเรา เราอาจยังส่งข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการที่สำคัญให้ท่านอยู่ และท่านไม่สามารถจะปฏิเสธไม่รับข้อความดังกล่าวได้

 • เพื่อทำการตรวจสอบ แก้ไขให้ถูกต้อง แก้ไขปรับปรุง นำออกไป ลบ หรือจำกัดการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านซึ่งได้ส่งให้กับเราก่อนหน้านี้ กรุณาใช้ระบบ "ติดต่อกับเรา" และระบุคำขอของท่านไว้อย่างชัดเจน ในคำขอดังกล่าวกรุณาแจ้งให้ชัดเจนว่าข้อมูลใดที่ท่านต้องการเปลี่ยน หรือท่านอยากให้นำข้อมูลส่วนบุคคลของท่านออกจากฐานข้อมูลของเรา หรือแจ้งให้เราทราบขีดจำกัดที่ท่านต้องการกำหนดในการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

เราจะพยายามปฏิบัติตามคำขอของท่านโดยเร็วที่สุด แต่อย่างไรก็ดีอาจมีข้อมูลที่เหลืออยู่ซึ่งจะยังคงอยู่ในฐานข้อมูลของเราและสิ่งบันทึกอื่นๆ ซึ่งจะไม่มีการเอาออกไปหรือเปลี่ยนแปลง นอกจากนี้โปรดทราบว่าเราอาจจำเป็นต้องเก็บรักษาข้อมูลบางอย่างไว้เพื่อวัตถุประสงค์ในการเก็บบันทึกหลักฐาน และ/หรือเพื่อดำเนินการใดที่ท่านเริ่มไว้ก่อนจะขอให้ทำการเปลี่ยนแปลงหรือลบออก (เช่น เมื่อท่านทำการซื้อหรือเข้าไปยังการส่งเสริมการขายท่านอาจไม่สามารถเปลี่ยนแปลงหรือลบข้อมูลส่วนบุคคลที่ให้ไว้ได้จนหลังจากดำเนินการเกี่ยวกับการซื้อหรือการส่งเสริมการขายดังกล่าวเสร็จ)

ไซท์ของบุคคลภายนอก

นโยบายเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวนี้จะไม่ครอบคลุมถึง และเราจะไม่รับผิดชอบเกี่ยวกับสิทธิส่วนบุคคล ข้อมูล หรือวิธีปฏิบัติของบุคคลภายนอก รวมทั้งบุคคลภายนอกที่ดำเนินการไซต์ใดที่ไซต์ของอีเอฟมีลิงค์ของไซต์นั้นอยู่ ทั้งนี้การมีลิงค์ในในไซต์ของอีเอฟไม่ได้มีความหมายเป็นนัยว่าเราหรือบริษัทในเครือให้การรับรองไซต์ที่เชื่อมต่อนั้น

นอกจากนี้เราอาจทำให้ท่านสามารถเข้าถึงระบบการทำงานของบุคคลภายนอกซึ่งอนุญาตให้ท่านลงคอนเท้นต์ในบัญชีสื่อสังคมออนไลน์ของท่านได้ ขอแจ้งว่าข้อมูลที่ท่านส่งให้ผ่านการใช้ระบบการทำงานนี้จะอยู่ใต้บังคับนโยบายเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวของบุคคลภายนอกรายดังกล่าวไม่ใช่นโยบายฉบับนี้ และเราจะไม่มีอำนาจควบคุมและจะไม่รับผิดชอบต่อการที่บุคคลภายนอกใช้ข้อมูลที่ท่านให้ผ่านการใช้ระบบการทำงานดังกล่าว

เราจะไม่รับผิดชอบเกี่ยวกับนโยบายและวิธีปฏิบัติในการการเก็บรวบรวม ใช้งาน และเปิดเผย (รวมทั้งวิธีปฏิบัติในเรื่องความปลอดภัยของข้อมูล) ของบริษัทอื่นเช่น Facebook, Apple, Google, Microsoft, RIM หรือผู้พัฒนา app ผู้ให้บริการ app ผู้ให้บริการพื้นที่สังคมออนไลน์ ผู้ให้บริการระบบปฏิบัติการ ผู้ให้บริการไร้สาย หรือผู้ผลิตอุปกรณ์ รวมทั้งข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ ที่ท่านเปิดเผยให้บริษัทอื่นทราบผ่านหรือเกี่ยวข้องกับ Apps หรือหน้าสื่อสังคมออนไลน์ของเรา

ระยะเวลาในการเก็บข้อมูล

เราจะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ในระยะเวลาเท่าที่จำเป็นเพื่อปฏิบัติตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ในนโยบายฉบับนี้

การใช้ไซต์โดยผู้ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

เรามีโปรแกรมเสนอให้กับผู้เยาว์โดยให้ผู้ใหญ่เป็นผู้สั่งซื้อ เพื่อปกป้องสิทธิส่วนบุคคลของผู้เยาว์ เราจะต้องจะได้รับความยินยอมของผู้ปกครองจากผู้ใช้ซึ่งมีความประสงค์จะทำการจองหรือสั่งเอกสารแนะนำสินค้าสำหรับโปรแกรมเหล่านี้และเป็นผู้ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะในประเทศที่ตนอาศัยอยู่

ข้อมูลสำคัญ

ตามปกติเราจะขอไม่ให้ท่านส่ง และไม่ให้เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลสำคัญ ๆ (เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับเชื้อชาติ ชาติกำเนิด ความเห็นทางการเมือง ศาสนา หรือความเชื่ออื่น ข้อมูลด้านสุขภาพ ประวัติอาชญากรรม หรือการเป็นสมาชิกสหภาพแรงงาน) ในไซท์หรือผ่านไซท์ หรือส่งให้กับเรา ในกรณียกเว้นบางกรณีเช่นคำขอทำประกัน เราจะแจ้งวิธีการดำเนินการไว้อย่างชัดเจนว่าทำอย่างไรข้อมูลจึงจะปลอดภัย

การแก้ไขปรับปรุงนโยบายเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว

เราอาจทำการเปลี่ยนแปลงนโยบายฉบับนี้จึงใคร่ขอให้ท่านดูข้อความ "ปรับปรุงครั้งสุดท้าย" ที่เขียนไว้ด้านบนของหน้าเพื่อดูว่าได้มีการแก้ไขปรับปรุงนโยบายนี้ครั้งสุดท้ายเมื่อใด การแก้ไขเปลี่ยนแปลงนโยบายนี้จะมีผลบังคับเมื่อเรานำนโยบายฉบับแก้ไขปรับปรุงมาลงในไซต์

การติดต่อกับเรา

หากท่านมีข้อสงสัยประการใดเกี่ยวกับนโยบายฉบับนี้ กรุณาติดต่อเราโดยกดคลิกในส่วนนี้