หลักสูตรเรียนภาษาต่างประเทศ

ประถม และมัธยมศึกษาตอนต้น

หลักสูตรเรียนภาษาต่างประเทศ

มัธยมศึกษาตอนปลาย

หลักสูตรเรียนภาษาต่างประเทศ

นิสิต นักศึกษาและคนวัยทำงาน

หลักสูตรเรียนภาษาเร่งรัด หลักสูตรเตรียมสอบ TOEFL/IELTS ใน 44 เมืองดัง 16 ประเทศทั่วโลก เดินทางได้ทุกอาทิตย์ตลอดทั้งปี

หลักสูตรเรียนภาษาเร่งรัด เรามีสอน 9 ภาษาใน 50 เมือง คุณเลือกเมืองและระยะเวลาเรียนได้เอง หลักสูตรเปิดทุกอาทิตย์ตลอดทั้งปี

ผสานการเรียนภาษาเข้ากับวิชาการที่โรงเรียนของ EF เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการทำงานหรือศึกษาต่อในต่างแดน

เข้าเรียนในมหาวิทยาลัยชั้นนำในต่างประเทศด้วยหลักสูตรเตรียมเรียนต่อต่างประเทศที่มีเนื้อหาการเรียนที่สมบูรณ์ที่สุด