โรงเรียนเราเปิดสอนตามปกติแล้ว - รับประกันการเรียนรู้อย่างปลอดภัยโดย EF
โลกอันกว้างใหญ่กำลังรอ ให้คุณออกไปค้นหา
โลกอันกว้างใหญ่กำลังรอ ให้คุณออกไปค้นหา

โลกอันกว้างใหญ่กำลังรอ ให้คุณออกไปค้นหา

เลือกภาษา
เลือกจุดหมายปลายทาง
ออกไปเผชิญโลกกว้าง เรียนรู้วัฒนธรรมใหม่ เตรียมพร้อมสําหรับอนาคต และพบปะเพื่อนใหม่จากมากกว่า 100 ประเทศทั่วโลก เริ่มต้นคอร์สเรียนได้ทุกๆวันจันทร์และเลือกระยะเวลาเรียนได้ตั้งแต่สองสัปดาห์เป็นต้นไป
10ภาษา
50จุดหมายปลายทาง
150+หลักสูตร

หลักสูตร

เรารับประกันผลลัพธ์ ทักษะทางภาษาของคุณจะพัฒนาขึ้น 1 ระดับในทุกๆ 6 สัปดาห์ ด้วยวิธีการเรียนรู้ที่เป็นนวัตกรรมและการออกแบบหลักสูตรให้เหมาะสมเฉพาะรายบุคคล ที่ผสมผสานบทเรียนในชั้นเรียน, เครื่องมือในการเรียนการสอนและการซึมซับทางวัฒนธรรมเข้าด้วยกัน
EF Learning Guarantee
เรารับประกันการเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็วขึ้น
วิธีการเรียนรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการพัฒนาทักษะภาษาของ EF นี้ เรามั่นใจว่า หลักสูตรการเรียนการสอนของเราจะพัฒนาผู้เรียนให้ได้รับประสิทธิผลสูงสุด ผู้เรียนจะมีพัฒนาการทางภาษาเพิ่มขึ้นหนึ่งระดับ ในทุกๆ 6 สัปดาห์ ด้วยระบบการเรียนการสอนของ EF ที่ผสมผสานระหว่างบทเรียน การสนทนาโต้ตอบในชั้นเรียน การฝึกปฏิบัติโดยใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยและการใช้ภาษาในสิ่งแวดล้อมจริง รวมถึงการเรียนรู้ทางภาษาและวัฒนธรรม

ขอรับคำแนะนำ จากที่ปรึกษาด้านการเรียนของ EF

...
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา