ใช้เวลาช่วงปิดเทอม 2024 ให้คุ้มค่าโดยการไปเรียนภาษาในต่างประเทศ

จุดหมายปลายทาง

ทุกภาษา
ทุกประเทศ
ทุกประเภท

ไอร์แลนด์

แอฟริกาใต้

นิวซีแลนด์

ฝรั่งเศส

อิตาลี

เกาหลี

ญี่ปุ่น