ใช้เวลาช่วงปิดเทอม 2024 ให้คุ้มค่าโดยการไปเรียนภาษาในต่างประเทศ
หลักสูตร
หลักสูตร

หลักสูตร

ทุกประเภท

หลักสูตรสำหรับเยาวชน

หลักสูตรภาษาครอบคลุมมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนมีความเข้าใจที่ดีของทักษะภาษาพื้นฐาน หลักสูตรที่ออกแบบมาสำหรับกลุ่มอายุของเด็ก นักเรียนๆจะได้มีส่วนร่วมกับเจ้าของภาษาในการใช้ภาษาในชีวิตประจำวันกับคนในท้องถิ่น โฮสและกับเพื่อนต่างชาติใหม่ๆ

หลักสูตรเรียนภาษาในต่างประเทศ

คอร์สเรียนภาษาในต่างประเทศ เป็นอีกหนึ่งวิธีที่จะทำให้ตัวผู้เรียนได้มีโอกาสฝึกฝนและเรียนรู้ภาษาอื่น ๆ อย่างจริงจัง พัฒนาทักษะทางภาษาในทุกด้านพร้อมกับศึกษาเพิ่มเติมในวิชาที่ตนเองสนใจ...

อ่านเพิ่มเติม

Exam preparation courses

EF ได้พัฒนาหลักสูตรเพื่อเตรียมตัวสอบมาอย่างต่อเนื่องเพื่อช่วยคุณ ทำคะแนนสอบได้ดีที่สุด ในการสอบวัดระดับภาษาอังกฤษนานาชาติที่เป็นมาตรฐานของมหาวิทยาลัยต่างๆ...

อ่านเพิ่มเติม

หลักสูตรเพื่ออาชีพ

หลักสูตรนี้ออกแบบมาเพื่อให้มืออาชีพด้วยเครื่องมือที่ดีกว่าเพื่อบรรลุเป้าหมาย หลักสูตรนี้สามารถใช้เพื่อเพิ่มโอกาสในการหางานทั้งในประเทศหรือต่างประเทศ...
อ่านเพิ่มเติม

หลักสูตรสําหรับผู้บริหาร

ความก้าวหน้าในอาชีพของคุณหรือนําบริษัทของคุณไปพร้อมกับการฝึกอบรมภาษาที่ปรับแต่งมาอย่างดีของเราสําหรับมืออาชีพระดับสูง