คู่มือการใช้ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ

คุณก็เป็นอีกคนหนึ่งใช่ไหมที่มักจะมีคำถามเกี่ยวกับการใช้ภาษาอังกฤษอย่างถูกต้องเสมอ ๆ เช่น จะใช้เครื่องหมายอัฒภาค (;) ให้ถูกต้องได้อย่างไร หรือจะรู้ได้อย่างไรว่า คำกริยาวิเศษณ์ตัวไหนควรวางไว้ที่ใดในประโยค เป็นต้น หากคำตอบ คือ ใช่ คุณมาถูกที่แล้ว เพราะนี่ คือ คู่มือการใช้ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษที่ครอบคลุมที่สุดที่อัดแน่นไปด้วยกฎการใช้ภาษาอังกฤษอย่างถูกต้อง กฎไวยากรณ์แต่ละกฎจะถูกอธิบายไว้อย่างชัดเจนและเข้าใจง่ายพร้อมด้วยตัวอย่างการใช้อย่างละเอียด โดยเราจัดกฎไวยากรณ์ไว้เป็นหมวดหมู่เพื่อให้สะดวกต่อผู้เรียน เรารู้ดีว่า ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษไม่ใช่เรื่องง่าย แต่การเรียนรู้จากคู่มือของเราจะช่วยให้คุณจดจำสิ่งต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และจะช่วยให้คุณสามารถพูดและเขียนภาษาอังกฤษได้อย่างแม่นยำและมั่นใจมากยิ่งขึ้น.

คำนาม

คำนาม คือ คำที่กล่าวถึงคน สัตว์ สิ่งของ สถานที่ คำนามบอกให้เรารู้ว่า เรากำลังพูดถึงอะไร ตัวอย่างคำนาม ได้แก่ แมว แจ็ค หิน อัฟริกา มัน เป็นต้น

คำคุณศัพท์

คำคุณศัพท์ คือ คำที่ใช้ขยายหรืออธิบายคำนาม ตัวอย่างเช่น สูง สวย ไม่รับผิดชอบ น่าเบื่อ เป็นต้น

คำกริยาวิเศษณ์

คำกริยาวิเศษณ์ คือ คำที่ใช้ขยายคำคุณศัพท์ คำกริยาหรือคำกริยาวิเศษณ์อื่น ๆ คำกริยาวิเศษณ์ไม่เพียงแต่บอกให้เราทราบว่า สิ่งต่าง ๆ เกิดขึ้นที่ไหน เมื่อไรและอย่างไรเท่านั้น แต่ยังบอกปริมาณ ระดับความรุนแรง ความถี่และความคิดเห็นอีกด้วย

 

คำนำหน้าคำนาม

คำนำหน้านาม เช่น a, an, the คำบอกปริมาณ และคำนำหน้านามอื่น ๆ คือ คำที่ใช้ขยายคำนาม มีลักษณะคล้ายคลึงกับคำคุณศัพท์ คำนำหน้านามช่วยให้เรารู้ว่า เรากำลังพูดถึงอะไรอยู่

คำกิริยา & กาล (Tenses)

คำกริยา คือ คำที่แสดงการเคลื่อนไหวหรือการกระทำบางอย่าง คำกริยาบอกให้เรารู้ว่า เกิดอะไรขึ้นและเกิดขึ้นเมื่อไร (ในอดีต ในปัจจุบัน หรือในอนาคต) นอกจากนี้ คำกริยายังสามารถบอกถึงความเป็นไปได้และเงื่อนไขต่าง ๆ ได้อีกด้วย

Speech

เมื่อเราต้องเขียนว่า ใครพูดอะไรหรือเขียนถึงสิ่งที่มีคนเคยพูดไว้ เราสามารถอ้างอิงถึงคนที่พูดได้โดยทั้งทางตรงและทางอ้อม กฎการใช้ Indirect speech เป็นไวยากรณ์ภาษาอังกฤษที่สำคัญที่จำเป็นต้องเรียนรู้

 

เครื่องหมายวรรคตอน

ถึงแม้ว่าเครื่องหมายวรรคตอนจะไม่ได้ถูกนำมาใช้เลยในการพูดภาษาอังกฤษ แต่สิ่งนี้กลับมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งในการเขียนภาษาอังกฤษ

ประโยคที่ใช้ขยายความหมายของคำนาม/คำสรรพนามที่อยู่ข้างหน้า (Relative Clauses)

ในภาษาอังกฤษ เราใช้ประโยคที่ใช้ขยายความหมายของคำนาม/คำสรรพนามที่อยู่ข้างหน้า (Relative Clauses) เพื่อสร้างรปูประโยคที่ซับซ้อนและสละสลวยมากยิ่งขึ้น

แบบทดสอบไวยากรณ์

แบบทดสอบเพื่อวัดระดับทักษะทางภาษาอังกฤษ รวมถึงความสามารถในการฟังและการอ่านของคุณ