คำนำหน้านาม

คำนำหน้านาม คือ คำที่ถูกวางไว้ข้างหน้าคำนามเพื่อให้เกิดความชัดเจนว่า คำนามนั้นกำลังอ้างถึงสิ่งใด การศึกษาหัวข้อต่าง ๆ ในส่วนนี้จะช่วยให้คุณใช้คำนำหน้านามได้อย่างถูกต้องและแม่นยำ

English คำนำหน้านามในภาษาอังกฤษ