คำบอกปริมาณ

คำบอกปริมาณ คือ คำคุณศัพท์หรือวลีกริยาวิเศษณ์ที่ใช้ตอบคำถาม "How much?" และ "How many?" โดยคำตอบที่ได้จะเป็นคำตอบโดยประมาณหรือปริมาณที่เจาะจงก็ได้ ในส่วนนี้คุณจะได้รู้จักคำบอกปริมาณต่าง ๆ รวมไปถึงวิธีการใช้ที่ถูกต้องด้วย

คำบอกปริมาณในภาษาอังกฤษ