คำบอกปริมาณเพื่อเปรียบเทียบจำนวน

คำบอกปริมาณเพื่อเปรียบเทียบจำนวนช่วยให้เราสามารถเปรียบเทียบจำนวนของสิ่งต่าง ๆ ได้โดยที่ไม่ต้องมีปริมาณหรือจำนวนที่ชัดเจน โดยทั่วไปแล้ว คำบอกปริมาณเพื่อเปรียบเทียบจำนวนจะถูกวางไว้ข้างหน้าคำนาม สำหรับคำนามนับได้และคำนามนับไม่ได้จะใช้คำบอกปริมาณเพื่อเปรียบเทียบจำนวนที่แตกต่างกันไป บางครั้งสามารถละคำนามโดยไม่ต้องกล่าวถึงได้หากเป็นที่เข้าใจตรงกันว่ากำลังพูดถึงสิ่งใด

การเปรียบเทียบขั้นกว่าและขั้นสุดจะมีรูปแบบที่แตกต่างกัน การเปรียบเทียบปริมาณ (คำคุณศัพท์) และการเปรียบเทียบระดับของบางสิ่งบางอย่างที่ได้ถูกทำขึ้น (คำกริยาวิเศษณ์) คำบอกปริมาณเพื่อเปรียบเทียบจำนวนไม่ว่าจะเป็นในขั้นกว่าหรือขั้นสุดจะบอกให้ทราบว่าระดับของสิ่งนั้น ๆ เพิ่มขึ้นหรือลดลง การเปรียบเทียบขั้นสุดจะต้องถูกนำหน้า the  ด้วยเสมอ

คำบอกปริมาณ ขั้นกว่า ขั้นสุด
With plural countable nouns
many more most
few fewer fewest
With uncountable nouns
much more most
little less least
ตัวอย่างเช่น
  • There are many people in England, more people in India, but the most people live in China.
  • Much time and money is spent on education, more on health services but the most is spent on national defence.
  • Few rivers in Europe are not polluted.
  • Fewer people die young now than in the seventeenth century.
  • The country with the fewest people per square kilometre must be Australia.
  • Scientists have little hope of finding a complete cure for cancer before the year 2020.
  • She had less time to study than Paul but had better results.
  • Give that dog the least opportunity and it will bite you.