คำนาม

การใช้คำนามอย่างถูกต้องในภาษาอังกฤษเป็นเรื่องง่าย ๆ เนื่องจากมีกฏที่แน่นอนและมีข้อยกเว้นเพียงไม่กี่ข้อเท่านั้น หัวข้อต่าง ๆ นี้จะช่วยให้คุณสามารถเรียนรู้กฏไวยากรณ์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับคำนามได้อย่างถูกต้อง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการแบ่งเพศคำนาม คำนามพหูพจน์ คำนามนับได้และคำนามที่นับไม่ได้ คำนามประสม การใช้ตัวพิมพ์ใหญ่ สัญชาติและการแสดงความเป็นเจ้าของ

คำนามในภาษาอังกฤษ