การแบ่งเพศคำนาม

คำนาม คือ คำที่บอกว่าให้เราได้ทราบว่า "What is this?" และ "Who is this?" คำนามเป็นคำที่กำหนดคำเรียกหรือชื่อให้กับสิ่งของ ผู้คนและสถานที่

ตัวอย่างเช่น
 • dog
 • bicycle
 • Mary
 • girl
 • beauty
 • France
 • world

โดยทั่วไปแล้ว คำนามในภาษาอังกฤษไม่ได้มีการกำหนดเพศไว้อย่างชัดเจนว่า คำนามใดคือเพศหญิง หรือคำนามใดคือเพศชาย แต่อย่างไรก็ดี ในบางครั้งเมื่ออ้างถึงคนหรือสัตว์ ในภาษาอังกฤษจะมีการระบุเพศไว้ด้วยแต่ในรูปแบบหรือการใช้คำที่แตกต่างกันออกไป

ตัวอย่างเช่น
เพศชาย เพศหญิง ไม่มีเพศ
man woman person
father mother parent
boy girl child
uncle aunt  
husband wife spouse
actor actress  
prince princess  
waiter waitress server
rooster hen chicken
stallion mare horse

มีคำนามหลายคำที่สามารถเป็นได้ทั้งเพศชายหรือเพศหญิงที่ถูกใช้เพื่ออ้างถึงบทบาทและอาชีพของผู้คน ตัวอย่างเช่น cousin, teenager, teacher, doctor, student, friend, colleague

ตัวอย่างเช่น
 • Mary is my friend. She is a doctor.
 • Peter is my cousin. He is a doctor.
 • Arthur is my friend. He is a student.
 • Jane is my cousin. She is a student.

สามารถบอกเพศของคำนามแบบไม่มีเพศได้โดยเติมคำว่า male หรือ female

ตัวอย่างเช่น
 • Sam is a female doctor.
 • No, he is not my boyfriend, he is just a male friend.
 • I have three female cousins and two male cousins.

บางครั้งเป็นไปได้ที่จะอธิบายสิ่งของที่ไม่มีเพศด้วยการใช้คำสรรพนามที่ระบุเพศเพื่อแสดงความใกล้ชิดหรือความคุ้นเคย แต่พบได้ไม่บ่อยนัก นอกจากนี้ยังสามารถใช้สรรพนามที่ไม่มีเพศได้อีกด้วย

ตัวอย่างเช่น
 • I love my car. She (the car) is my greatest passion.
 • France is popular with her (France's) neighbours at the moment.
 • I travelled from England to New York on the Queen Elizabeth; she (the Queen Elizabeth) is a great ship.