การบอกสัญชาติ

การสร้างคำนามและคำคุณศัพท์บอกสัญชาติจากชื่อประเทศไม่ได้เป็นเรื่องง่ายเสมอไปนักในภาษาอังกฤษ แต่โดยทั่วไปแล้วสามารถทำได้โดยใช้คุณศัพท์บอกสัญชาติที่ลงท้ายด้วย -ese หรือ -ish ร่วมกับคำกิริยาพหูพจน์เพื่ออ้างถึงผู้คนในสัญชาตินั้น ๆ คำคุณศัพท์ที่ถูกเขียนออกมานี้มักจะถูกนำมาใช้เพื่ออ้างถึงภาษาที่คนสัญชาตินั้น ๆ ใช้พูดด้วย ถึงแม้ว่าจะไม่สามารถใช้ได้ทุกกรณีก็ตาม

ตัวอย่างเช่น
  • ประเทศ: I live in Japan.
  • คำคุณศัพท์: He likes Japanese food.
  • ต้นกำเนิด: She is a Japanese person. = She is from Japan. = She is Japanese.
  • ภาษา: She speaks Japanese.
  • การอธิบายถึงกลุ่ม: Spaniards often drink wine. = Spanish people often drink wine.
  • การอธิบายถึงกลุ่ม: The Chinese enjoy fireworks. = Chinese people enjoy fireworks.

ในบางกรณี คำนามที่ใช้บอกสัญชาติหรือใช้บอกภูมิภาคที่ใช้โดยทั่วไปอาจจะถูกปฏิเสธจากกลุ่มคนบางกลุ่มเนื่องจากเหตุผลทางการเมืองหรือเหตุผลทางประวัติศาสตร์ ในกรณีเช่นนี้ หลายคนจึงหลีกเลี่ยงที่จะใช้คำเหล่านั้น แต่จะใช้คำที่มีความหมายเป็นกลาง ๆ แทน โดยจะใช้คำคุณศัพท์ที่มีความหมายกลาง ๆ + "คน" หรือใช้คำว่า "คนจาก" + ชื่อประเทศ ซึ่งจากตัวอย่างด้านล่างจะมี * กำกับอยู่ด้านหลัง และคำในวงเล็บคือคำที่มักจะใช้เพื่อลดขัดแย้งหรือความเข้าใจผิด

ภูมิภาค/ทวีป คำคุณศัพท์ คำนาม
Africa African an African* (an African person, someone from Africa)
Asia Asian an Asian* (an Asian person, someone from Asia)
Europe European a European
Central America Central American a Central American
Middle East Middle Eastern a Middle Easterner
North Africa North African a North African
South America South American a South American
Southeast Asia Southeast Asian a Southeast Asian person
ประเทศหรือภูมิภาค คำคุณศัพท์ คำนาม
Afghanistan Afghan an Afghan
Algeria Algerian an Algerian
Angola Angolan an Angolan
Argentina Argentine an Argentine
Austria Austrian an Austrian
Australia Australian an Australian
Bangladesh Bangladeshi a Bangladeshi
Belarus Belarusian a Belarusian
Belgium Belgian a Belgian
Bolivia Bolivian a Bolivian
Bosnia and Herzegovina Bosnian/Herzegovinian a Bosnian/a Herzegovinian
Brazil Brazilian a Brazilian
Britain British a Briton (คำเรียกอย่างไม่เป็นทางการ: a Brit)
Bulgaria Bulgarian a Bulgarian
Cambodia Cambodian a Cambodian
Cameroon Cameroonian a Cameroonian
Canada Canadian a Canadian
Central African Republic Central African a Central African
Chad Chadian a Chadian
China Chinese a Chinese person
Colombia Colombian a Colombian
Costa Rica Costa Rican a Costa Rican
Croatia Croatian a Croat
the Czech Republic Czech a Czech person
Democratic Republic of the Congo Congolese a Congolese person (หมายเหตุ: คำนี้หมายถึงคนที่มาจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกด้วย)
Denmark Danish a Dane
Ecuador Ecuadorian an Ecuadorian
Egypt Egyptian an Egyptian
El Salvador Salvadoran a Salvadoran (และสามารถเรียก Salvadorian หรือ Salvadorean ได้อีกด้วย)
England English an Englishman/Englishwoman
Estonia Estonian an Estonian
Ethiopia Ethiopian an Ethiopian
Finland Finnish a Finn
France French a Frenchman/Frenchwoman
Germany German a German
Ghana Ghanaian a Ghanaian
Greece Greek a Greek
Guatemala Guatemalan a Guatemalan
Holland Dutch a Dutchman/Dutchwoman
Honduras Honduran a Honduran
Hungary Hungarian a Hungarian
Iceland Icelandic an Icelander
India Indian an Indian
Indonesia Indonesian an Indonesian
Iran Iranian an Iranian
Iraq Iraqi an Iraqi
Ireland Irish an Irishman/Irishwoman
Israel Israeli an Israeli
Italy Italian an Italian
Ivory Coast Ivorian an Ivorian
Jamaica Jamaican a Jamaican
Japan Japanese a Japanese person
Jordan Jordanian a Jordanian
Kazakhstan Kazakh a Kazakhstani (เมื่อใช้เป็นคำนาม, "a Kazakh" หมายถึงเชื้อชาติ ไม่ใช่สัญชาติ)
Kenya Kenyan a Kenyan
Laos Lao a Laotian (เมื่อใช้เป็นคำนาม, "a Lao" หมายถึงเชื้อชาติ ไม่ใช่สัญชาติ)
Latvia Latvian a Latvian
Libya Libyan a Libyan
Lithuania Lithuanian a Lithuanian
Madagascar Malagasy a Malagasy
Malaysia Malaysian a Malaysian
Mali Malian a Malian
Mauritania Mauritanian a Mauritanian
Mexico Mexican a Mexican* (การใช้คำเรียกนี้ในประเทศสหรัฐอเมริกาอาจจะฟังดูไม่สุภาพนัก ดังนั้น ขอให้ใช้  "someone from Mexico" แทน)
Morocco Moroccan a Moroccan
Namibia Namibian a Namibian
New Zealand New Zealand a New Zealander
Nicaragua Nicaraguan a Nicaraguan
Niger Nigerien a Nigerien
Nigeria Nigerian a Nigerian
Norway Norwegian a Norwegian
Oman Omani an Omani
Pakistan Pakistani a Pakistani* (การใช้คำเรียกนี้ในสหราชอาณาจักรอาจจะฟังดูไม่สุภาพนัก ดังนั้น ขอให้ใช้ "someone from Pakistan" แทน)
Panama Panamanian a Panamanian
Paraguay Paraguayan a Paraguayan
Peru Peruvian a Peruvian
The Philippines Philippine a Filipino* (someone from the Philippines)
Poland Polish a Pole* (someone from Poland, a Polish person)
Portugal Portuguese a Portuguese person
Republic of the Congo Congolese a Congolese person (หมายเหตุ: คำนี้หมายถึงคนที่มาจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกด้วย)
Romania Romanian a Romanian
Russia Russian a Russian
Saudi Arabia Saudi, Saudi Arabian a Saudi, a Saudi Arabian
Scotland Scottish a Scot
Senegal Senegalese a Senegalese person
Serbia Serbian a Serbian (เมื่อใช้เป็นคำนาม, "a Serb" หมายถึงเชื้อชาติ ไม่ใช่สัญชาติ)
Singapore Singaporean a Singaporean
Slovakia Slovak a Slovak
Somalia Somalian a Somalian
South Africa South African a South African
Spain Spanish a Spaniard* (a Spanish person, someone from Spain)
Sudan Sudanese a Sudanese person
Sweden Swedish a Swede
Switzerland Swiss a Swiss person
Syria Syrian a Syrian
Thailand Thai a Thai person
Tunisia Tunisian a Tunisian
Turkey Turkish a Turk
Turkmenistan Turkmen a Turkmen / the Turkmens
Ukraine Ukranian a Ukranian
The United Arab Emirates Emirati an Emirati
The United States American an American
Uruguay Uruguayan a Uruguayan
Vietnam Vietnamese a Vietnamese person
Wales Welsh a Welshman/Welshwoman
Zambia Zambian a Zambian
Zimbabwe Zimbabwean a Zimbabwean

นอกจากนี้ เมืองต่าง ๆ ยังสามารถเปลี่ยนให้เป็นคำคุณศัพท์และคำนามได้อีกด้วย ถึงแม้ว่าจะพบได้ไม่บ่อยนักและมีรูปแบบที่แตกต่างกัน (ค่อนข้างหลากหลาย) ต่อไปนี้คือตัวอย่างการใช้ชื่อเมืองเป็นคำคุณศัพท์และคำนาม

เมือง คำคุณศัพท์ คำนาม
Paris Parisian a Parisian
New York New York a New Yorker
Sydney Sydney a Sydney-sider
London London a Londoner
São Paulo São Paulo a Paulistano
New Delhi New Delhi a Delhiite
Cape Town Cape Town a Capetonian