แบบทดสอบภาษาอังฤษ

แบบทดสอบภาษาอังกฤษฉบับย่อนี้จะให้คะแนน A B หรือ C ตามมาตรฐานการให้คะแนนของ CEFR (ทักษะในการฟังและการอ่าน) แบบทดสอบนี้เรียกว่า EFSET Express นอกจากนี้ ยังมีแบบทดสอบฉบับเต็มที่คุณสามารถเลือกทำเพื่อให้ได้คะแนนที่แม่นยำมากยิ่งขึ้น อีกทั้งคุณยังสามารถเลือกแสดงคะแนนของคุณให้ทุกคนเห็นผ่านทาง LinkedIn ได้อีกด้วย ซึ่งถือว่าเป็นประโยชน์อย่างมากในการหางานที่สอดคล้องกับความสามารถของคุณ หากคุณกำลังมองหาความท้าทาย แบบทดสอบ EFSET Plus ที่มีความยาวประมาณ 2 ชั่วโมงจะบอกให้คุณทราบว่า คุณจะได้คะแนน TOEFL และ IELTS เท่าใด นี่คือวิธีที่ยอดเยี่ยมในการเตรียมตัวเพื่อสอบจริง และคุณยังสามารถเลือกทำ แบบทดสอบภาษาอังกฤษทั้ง 3 แบบ จากเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของ EFSET ได้ฟรีโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้นอีกด้วย

เมื่อใดก็ตามที่คุณกำลังมองหาการทดสอบภาษาอังกฤษ คุณควรเลือกการทดสอบที่ประเมินความสามารถทางภาษาอังกฤษของคุณได้ในเชิงบริบทมากกว่าแบบทดสอบที่ประเมินความชำนาญในการใช้ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษเพียงอย่างเดียว EFSET คือ แบบทดสอบภาษาอังกฤษเชิงปฏิบัติที่สามารถตอบโจทย์ของคุณได้อย่างครอบคลุม เนื่องจากแบบทดสอบนี้ไม่เพียงแต่ประเมินว่าคุณสามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ดีมากเพียงไรเท่านั้น แต่ยังบอกได้อีกว่าคุณสามารถประยุกต์ใช้ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษได้แม่นยำมากน้อยเท่าใดและมีคลังคำศัพท์ที่เป็นประโยชน์มากน้อยเท่าไรอีกด้วย ซึ่งทั้งหมดเหล่านี้ล้วนแล้วแต่เป็นพื้นฐานที่สำคัญในการสื่อสารภาษาอังกฤษได้อย่างมืออาชีพ และอีกสิ่งหนึ่งที่เราอยากจะย้ำให้คุณทราบ คือ คุณสามารถทำแบบทดสอบเหล่านี้ได้ฟรีโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใด ๆ