การเปรียบเทียบคุณลักษณะ

เมื่อเปรียบเทียบคุณลักษณะของ 2 สิ่ง เราจะใช้วิธีเปรียบเทียบดังนี้

เมื่อคุณลักษณะเท่ากัน

การเปรียบเทียบสิ่งที่มีคุณลักษณะเท่ากันนั้นเป็นเรื่องง่าย ๆ โดยการใช้

as + คำคุณศัพท์ที่อธิบายถึงคุณลักษณะ + as

ตัวอย่างเช่น
 • Tom is as tall as his brother.
 • I am as hungry as you are.
 • Sally is as nice as Jane.
เมื่อคุณลักษณะไม่เท่ากัน

เมื่อต้องการเปรียบเทียบสิ่งที่มีคุณลักษณะไม่เท่ากัน สามารถทำได้ 3 แบบดังนี้

รูปแบบที่ 1

not as + คำคุณศัพท์ที่อธิบายถึงคุณลักษณะ + as

หรือรูปแบบที่ 2

less + คำคุณศัพท์ที่อธิบายถึงคุณลักษณะ + than รูปแบบนี้เป็นรูปแบบที่พบได้บ่อยมากกว่าอีก 2 รูปแบบ

หรือรูปแบบที่ 3

คุณศัพท์ขั้นกว่า + than หากต้องการใช้รูปแบบนี้ จำเป็นต้องเปลี่ยนลำดับของวลีหรือใช้คำคุณศัพท์ที่มีความหมายตรงกันข้าม

ตัวอย่างเช่น
 • Mont Blanc is not as high as Mount Everest.
 • Mont Blanc is less high than Mount Everest.
 • Mont Blanc is lower than Mount Everest.
 • Mount Everest is higher than Mont Blanc.
 • Norway is not as sunny as Thailand.
 • Norway is less sunny than Thailand.
 • Thailand is sunnier than Norway.
 • Norway is cloudier than Thailand.