การใช้คำคุณศัพท์ในภาษาอังกฤษ

คำคุณศัพท์ในภาษาอังกฤษจะไม่มีการเปลี่ยนรูป ไม่ว่าคำนามที่ถูกคำคุณศัพท์นั้น ๆ มาขยายจะเป็นเพศใดหรือมีจำนวนเท่าไรก็ตาม

ตัวอย่างเช่น
 • This is a hot potato.
 • Those are some hot potatoes.

หากต้องการเน้นย้ำความหมายของคำคุณศัพท์ให้มากขึ้น ให้ใส่คำกิริยาวิเศษณ์ very หรือ really ไว้ข้างหน้าคำคุณศัพท์นั้น ๆ เพื่อเน้นความหมายของคำนั้น ๆ ให้มากขึ้น

ตัวอย่างเช่น
 • This is a very hot potato
 • Those are some really hot potatoes.

โดยทั่วไปแล้ว คำคุณศัพท์จะถูกวางไว้ข้างหน้าคำนามที่ขยาย

ตัวอย่างเช่น
 • The beautiful girl ignored me.
 • The fast red car drove away.

นอกจากนี้ คำคุณศัพท์ยังสามารถปรากฏหลังคำกิริยาที่ใช้แสดงสภาพหรือบอกความรู้สึก เช่น to be, to seem , to look หรือ to taste เป็นต้น ได้อีกด้วย

ตัวอย่างเช่น
 • Italy is beautiful.
 • I don't think she seems nice at all.
 • You look tired.
 • This meat tastes funny.

ข้อยกเว้นบางประการ

คำคุณศัพท์สามารถปรากฏหลังคำนามได้ในสำนวนตายตัวบางสำนวน

ตัวอย่างเช่น
 • The Princess Royal is visiting Oxford today.
 • The President elect made a speech last night.
 • He received a court martial the following week.

คำคุณศัพท์ involved, present และ concerned สามารถปรากฏข้างหน้าหรือข้างหลังคำนามก็ได้ แต่จะมีความหมายที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับว่า ถูกวางไว้ตำแหน่งใด

ตัวอย่างเช่น
คำคุณศัพท์ที่ถูกวางไว้ข้างหลังคำนาม ความหมาย คำคุณศัพท์ที่ถูกวางไว้ข้างหน้าคำนาม ความหมาย
I want to see the people involved. ฉันอยากจะพบคนที่มีบางอย่างที่สามารถจัดการกับเรื่องนี้ได้ It was an involved discussion. การอภิปรายมีรายละเอียดมากและซับซ้อน
Here is a list of the people present at the meeting. นี่คือรายชื่อคนที่เข้าร่วมการประชุม The present situation is not sustainable. สถานการณ์ปัจจุบันไม่ยั่งยืน
I need to see the man concerned by this accusation. ฉันต้องการพบผู้ชายคนที่ถูกกล่าวหา A concerned father came to see me today. คุณพ่อที่เต็มไปด้วยความเป็นห่วงมาพบฉันวันนี้