การเรียงลำดับคำคุณศัพท์

ในกรณีที่มีการใช้คำคุณศัพท์หลายตัวมาเพื่อขยายคำนามเพียงคำเดียว จะมีการเรียงลำดับคำคุณศัพท์ก่อนหลังดังนี้ ได้แก่

ปริมาณ, คุณค่า/ความคิดเห็น, ขนาด, อุณหภูมิ, อายุ, รูปทรง, สี, ต้นกำเนิด/ที่มา/เชื้อชาติ, วัสดุ

คำคุณศัพท์ที่อธิบายเกี่ยวกับ ตัวอย่าง
ปริมาณ four, ten, a few, several
คุณค่า/ความคิดเห็น delicious, charming, beautiful
ขนาด tall, tiny, huge
อุณหภูมิ hot, cold
อายุ old, young, new, 14-year-old
รูปทรง square, round
สี red, purple, green
ต้นกำเนิด/ที่มา/เชื้อชาติ Swedish, Victorian, Chinese
วัสดุ glass, silver, wooden
ตัวอย่าง
  • They have a lovely old red post-box.
  • The playroom has six small round plastic tables.
  • I bought some charming Victorian silver ornaments at the flea market.
  • She is selling her flashy 3-year-old Italian car.
  • It was a beautiful cold day.