การใช้ "dread"

Dread มักจะถูกตามหลังด้วย  gerund หรือ คำคุณศัพท์ที่แสดงความเป็นเจ้าของ + gerund ข้อยกเว้นที่พบได้มากที่สุดที่จะใช้ infinitive ตามหลัง dread คือ ใช้คู่กับ think ในสำนวน I dread to think นอกจากนี้ ยังสามารถใช้คำนามตามหลัง Dread ได้อีกด้วย

ตัวอย่างเช่น
  • I dread diving off the high board.
  • I dread driving at night.
  • I dread your leaving someday.
  • I dread his losing his way home.
  • I dread to think what might happen.
  • I dread to think about him disappearing.
  • I dread conflict.
  • I dread the night.