คำกริยาสามารถตามด้วยทั้ง Gerund และ infinitive โดยความหมายไม่เปลี่ยน

คำกริยาบางคำสามารถถูกตามหลังได้ทั้ง gerund และ infinitive โดยความหมายของประโยคไม่เปลี่ยนหรือถ้าเปลี่ยนก็จะเปลี่ยนเพียงเล็กน้อยเท่านั้น และหากคำกริยาตัวไหนที่มีการใช้ที่ต่างออกไปจะมีลิงค์กำกับไว้เพื่อให้คุณหาข้อมูลเพิ่มเติมได้

คำกริยาสามารถถูกตามหลังด้วย Gerund  infinitive และคำนาม
 • allow
 • attempt
 • begin
 • bother
 • cease
 • continue
 • deserve
 • neglect
 • omit
 • permit
 • start
ตัวอย่างเช่น
 • He began walking towards the museum.
 • He began to walk towards the museum.
 • He began his book.
คำกริยาสามารถถูกตามหลังด้วย Gerund  infinitive คำนาม และ that-clause
ตัวอย่างเช่น
 • I recommend arriving at 8:00.
 • I recommend that you arrive at 8:00.
 • I recommend you to arrive at 8:00.
 • I recommend this book.