คำกริยาที่สามารถตามด้วยทั้ง Gerund และ infinitive แต่ความหมายเปลี่ยน

คำกริยาบางคำสามารถถูกตามหลังได้ทั้ง gerund และ infinitive แต่ความหมายของประโยคจะเปลี่ยนไป และหากคำกริยาตัวไหนที่มีการใช้ที่ต่างออกไปจะมีลิงค์กำกับไว้เพื่อให้คุณหาข้อมูลเพิ่มเติมได้

คำกริยาสามารถถูกตามหลังด้วย Gerund  infinitive และคำนาม
คำกริยาสามารถถูกตามหลังด้วย Gerund  infinitive คำนาม และ that-clause