คำกริยา 50 คำที่ใช้บ่อยที่สุดในการเขียนภาษาอังกฤษ

นี่คือคำกริยา 50 คำที่ใช้บ่อยที่สุดในการเขียนภาษาอังกฤษโดยเรียงตามลำดับตัวอักษร การเข้าใจการใช้คำกริยาเหล่านี้เป็นสิ่งสำคัญสำหรับผู้เรียนภาษาอังกฤษทุกคน การเรียนรู้การใช้คำกริยาได้อย่างถูกต้องเป็นรากฐานที่สำคัญในการเรียนภาษาอังกฤษ เพราะคำกริยาจะช่วยให้คุณสามารถอธิบายสถานะและสิ่งต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นได้ คำกริยา คือ คำศัพท์ที่จำเป็นมากเพราะสามารถผันรูปเพื่อให้เราพูดถึงสิ่งที่เกิดขึ้นในช่วงต่าง ๆ เหตุการณ์สมมุติหรือความน่าจะเป็นของสิ่งต่าง ๆ ได้ ถึงแม้ว่าในรายการนี้จะมีคำกริยาเพียง 50 คำเท่านั้น แต่ก็มากเพียงพอสำหรับการเริ่มต้นเพื่อคุณจะสามารถสื่อสารเรื่องต่าง ๆ เป็นภาษาอังกฤษได้

ask
be
become
begin
call
can
come
could
do
feel
find
get
give
go
have
hear
help
keep
know
leave
let
like
live
look
make
may
mean
might
move
need
play
put
run
say
see
seem
should
show
start
take
talk
tell
think
try
turn
use
want
will
work
would