คำนาม 50 คำที่ใช้บ่อยที่สุดในภาษาอังกฤษ

นี่คือคำนาม 50 คำที่ใช้บ่อยที่สุดในการเขียนภาษาอังกฤษ การเรียนรู้การใช้คำศัพท์เหล่านี้ก่อนถือเป็นจุดเริ่มต้นการต่อยอดคำศัพท์ที่ดีสำหรับผู้ที่พึ่งเริ่มเรียนภาษาอังกฤษใหม่ ๆ คำนามจะช่วยให้คุณสามารถพูดถึง คน สัตว์ สถานที่และสิ่งของรอบตัวคุณได้อย่างชัดเจน แต่อย่างไรก็ดี มีผู้ที่พึ่งเริ่มเรียนภาษาอังกฤษใหม่ ๆ หลายคนให้ความสำคัญกับการจดจำคำศัพท์จำนวนมากเกินไปตั้งแต่ในตอนแรก เช่น จดจำชื่อสัตว์ทั้งหมดที่อยู่ในสวนสัตว์ หรือจดจำประเภทของเครื่องแต่งกายทั้งหมดที่อยู่ในตู้เสื้อผ้า เป็นต้น ซึ่งเป็นเรื่องดีแต่อาจจะไม่เป็นประโยชน์มากนักในตอนเริ่มต้น การเรียนรู้คำนามจำนวนไม่มากนักแต่เป็นคำที่สำคัญและจำเป็นจะทำให้คุณใช้เวลาได้มีประโยชน์มากขึ้น นอกจากนี้ คุณยังสามารถค้นหาคำนามที่เฉพาะเจาะจงมากขึ้นที่คุณต้องการใช้ได้เสมอ เช่น รองเท้าส้นเข็ม เป็นต้น แต่ลองคิดดูว่า ในชีวิตประจำวันคุณจะใช้คำศัพท์นี้บ่อยเพียงไร ดังนั้น คำศัพท์ 50 คำต่อไปนี้จึงตอบโจทย์การเรียนรู้คำนามเบื้องต้นได้เป็นอย่างยอดเยี่ยม

area
book
business
case
child
company
country
day
eye
fact
family
government
group
hand
home
job
life
lot
man
money
month
mother
Mr
night
number
part
people
place
point
problem
program
question
right
room
school
state
story
student
study
system
thing
time
water
way
week
woman
word
work
world
year