คำคมช่วยสร้างแรงบันดาลใจในการเรียนภาษาอังกฤษ

คำคมที่น่าประทับใจเหล่านี้จะช่วยให้คุณมีแรงจูงใจในการพัฒนาภาษาอังกฤษทุกวัน การรู้สึกท้อใจหลังจากที่สอบแล้วได้เกรดแย่หรือเมื่อเจอบทเรียนที่ยาก ๆ เป็นเรื่องธรรมดาที่สามารถเกิดขึ้นได้ง่าย ๆ และยังเป็นความจริงอีกด้วยว่า การเรียนรู้ภาษาใหม่ ไม่เพียงแต่เป็นเรื่องยากเท่านั้น แต่ยังต้องทุ่มเทเวลา ความพยายามและหมั่นฝึกฝนอีกด้วย แต่ไม่ว่ามันจะดูเหมือนยากมากสักเพียงไร ความทุ่มเทของคุณเป็นจริงได้เสมอ คำคมเหล่านี้จะคอยให้กำลังใจกับคุณ ขอให้เปลี่ยนกลยุทธ์ พยายามลองสิ่งใหม่ ๆ เรียนรู้และพัฒนาภาษาอังกฤษของคุณต่อไปอย่างไม่หยุดยั้ง!

คำคม ผู้พูด
An investment in education pays the best interest. Benjamin Franklin
Anyone who stops learning is old, whether at twenty or eighty. Henry Ford
Education costs money, but then so does ignorance. Sir Claus Moser
Education is not preparation for life. Education is life itself. John Dewey
Get over the idea that only children should spend their time studying. Be a student as long as you still have something to learn, and this will mean all your life. Henry Doherty
I am always doing that which I cannot do in order that I may learn how to do it. Pablo Picasso
I am always ready to learn although I do not always like being taught. Winston Churchill
I hope that in this year to come, you make mistakes. Because if you are making mistakes, then you are making new things, trying new things, learning, living, pushing yourself, changing yourself, changing your world. Neil Gaiman
I learned the value of hard work by working hard. Margaret Mead
If the goal you've set for yourself has a 100 percent chance of success, then frankly you aren't aiming high enough. Benny Lewis
If you hold a cat by the tail you learn things you cannot learn any other way. Mark Twain
If you're determined to learn, no one can stop you. Zig Ziglar
It is good to have an end to journey toward, but it is the journey that matters in the end. Ernest Hemingway
Knowledge is of no value unless you put it into practice. Anton Chekhov
Live as if you were to die tomorrow. Learn as if you were to live forever. Mahatma Ghandi
Never discourage anyone who continually makes progress, no matter how slow. Plato
Self education is the only kind of education there is. Isaac Asimov
The noblest pleasure is the joy of understanding. Leonardo da Vinci
Theory is knowledge that doesn't work. Practice is when everything works and you don't know why. Herman Hesse
There are no foreign lands. It is the traveller only who is foreign. Robert Louis Stevenson
There are no secrets to success. It is the result of preparation, hard work, and learning from failure. Colin Powell
You can be discouraged by failure, or you can learn from it. So go ahead and make mistakes, make all you can. Because, remember that's where you'll find success - on the far side of failure. Thomas Watson
You can get help from teachers, but you're going to have to learn a lot by yourself, sitting alone in a room. Dr. Seuss
You don't learn to walk by following rules. You learn by doing, and by falling over. Richard Branson
You'll never know everything about anything. Julia Child