อดีตที่ไม่เป็นจริง

บางครั้งในภาษาอังกฤษ เราสามารถใช้ past tense เพื่ออธิบายถึงสิ่งที่ไม่เป็นจริงได้ ถึงแม้ว่าเราจะใช้คำกริยาที่เป็นอดีต แต่ในความเป็นจริงแล้ว เรากำลังพูดถึงสิ่งที่ไม่ได้เกิดขึ้นจริง สิ่งนี้มักจะพบได้บ่อยในประโยคเงื่อนไขเมื่อเราพูดถึงสมมุติฐานของเหตุกาณ์ใดเหตุการณ์หนึ่ง โดยที่สิ่งนั้นอาจจะเกิดอยู่ตอนนี้หรือในเวลาใดก็ได้ เราเรียกการใช้ past tense ในรูปแบบนี้ว่า  "อดีตที่ไม่เป็นจริง"

 

อดีตที่ไม่เป็นจริงจะใช้หลังคำหรือสำนวนที่แสดงเงื่อนไข เช่น if, supposing, if only, what if  หลังคำกริยา wish และหลังสำนวน I'd rather

คำหรือสำนวนที่แสดงเงื่อนไข

คำหรือสำนวนที่แสดงเงื่อนไข เช่น if, supposing, if only, what if จะใช้เพื่อบอกสมมุติฐานของเหตุกาณ์ใดเหตุการณ์หนึ่ง และตามด้วย simple past tense เพื่อบอกให้ทราบว่า สิ่งที่กล่าวไปเป็นเพียงแค่ความคิดเท่านั้น 

ตัวอย่างเช่น
 • Supposing an elephant and a mouse fell in love.
 • What if we painted the room yellow?
 • If you went to the movies, I would babysit.
 • If only I had more money, I could go to the movies too.

นอกจากนี้ เรายังสามารถใช้คำหรือสำนวนที่แสดงเงื่อนไขเพื่อบอกสมมุติฐานของเหตุกาณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งในอดีตได้อีกด้วย โดยจะตามด้วย past perfect tense

ตัวอย่างเช่น
 • If only I hadn't kissed the frog.
 • What if the elephant had stepped on my phone?
 • Supposing I had given that man my money.

Wishes

คำกริยา to wish ถูกใช้ในอดีตที่ไม่เป็นจริง เมื่อต้องการพูดถึงสถานการณ์ปัจจุบันที่คุณไม่ค่อยชอบแต่คุณไม่สามารถเปลี่ยนแปลงสิ่งใดได้ 

ตัวอย่างเช่น
 • I wish I had more money.
 • She wishes she was beautiful.
 • We wish we could come to your party.

เมื่อต้องการพูดถึงสถานการณ์อดีตที่คุณไม่ค่อยชอบหรือที่คุณรู้สึกเสียใจ ให้ใช้คำกริยา to wish ตามด้วย past perfect tense

ตัวอย่างเช่น
 • I wish I hadn't said that.
 • He wishes he hadn't bought the car.
 • I wish I had taken that job in New York.

เมื่อต้องการพูดถึงสถานการณ์ที่คุณไม่ค่อยชอบและคุณต้องการให้มีใครสักคนเข้ามาเปลี่ยนสถานการณ์นั้น ให้ใช้คำกริยา to wish ตามด้วย would + กริยาช่อง 1

ตัวอย่างเช่น
 • I wish he would stop smoking.
 • I wish you would go away.
 • I wish you wouldn't squeeze the toothpaste from the middle!

การใช้ "I'd rather" และ "It's time"

เราสามารถใช้อดีตที่ไม่เป็นจริงตามหลัง I'd rather และ it's time ได้ ถึงแม้ว่ากริยาที่ใช้จะเป็นอดีต แต่สิ่งนั้นเกิดขึ้นในปัจจุบัน เมื่อคุณอยากพูดถึงบางสิ่งที่คุณอยากให้บางคนทำ ให้ใช้ I'd rather + past tense

ตัวอย่างเช่น
 • I'd rather you went.
 • He'd rather you called the police.
 • I'd rather you didn't hunt elephants.

การเน้นความหมาย คือ สิ่งจำเป็นในประโยคเหล่านี้ ดูได้จากตัวอย่างด้านล่างนี้ 

ตัวอย่างเช่น
 • I'd rather you went. (คุณต่างหากที่ต้องไป ไม่ใช่ฉัน)
 • I'd rather you went. (ฉันอยากให้คุณไป มากกว่าให้คุณอยู่)
 • He'd rather you called the police. (เขาอยากให้คุณโทรหาตำรวจ ไม่ใช่ฉันที่ต้องโทร)
 • He'd rather you called the police. (เขาจะโทรหาตำรวจ ไม่ใช่พนักงานดับเพลิง)

ในทางเดียวกัน หากคุณต้องการบอกว่า ให้พวกเราหรือคนอื่นทำบางสิ่งบางอย่างตอนนี้เลย ให้ใช้ it's time + past tense

ตัวอย่างเช่น
 • It's time you paid that bill.
 • It's time I went home.
 • Don't you think it's time you had a haircut?