วิธีเขียนถึงความหวัง ความตั้งใจ และการให้สัญญาใน Reported Speech

วิธีเขียนถึงความหวัง ความตั้งใจ และการให้สัญญาใน Reported Speech

การเขียนถึงความหวัง ความตั้งใจ และการให้สัญญาใน Reported Speech เราจะใช้คำกริยาที่เหมาะกับสิ่งที่เราจะเขียนและตามด้วย อนุประโยคที่ใช้ 'that' และ 'would' หรือใช้อนุประโยคที่มีคำกริยาช่อง 1 + to คำกริยาที่ใช้ คือ hope, promise, threaten, guarantee และ swear หมายเหตุ: หากใช้อนุประโยคที่ใช้ 'that' เราจะใช้ 'that' หรือไม่ใช้ก็ได้ ดูได้จากตัวอย่างแรก

ตัวอย่างเช่น
Direct speech Indirect speech
"I'll pay you the money tomorrow," he said. He promised to pay me the money the next day. OR
He promised that he would pay me the money the next day. OR
He promised he would pay me the money the next day.
"I'll be back by lunchtime," he said. He promised to be back by lunchtime. OR
He promised that he would be back by lunchtime.
"We should arrive in London before nightfall," they said. They hoped to arrive in London before nightfall. OR
They hoped they would arrive in London before nightfall.
"Give me the keys to the safe or I'll shoot you!" he shouted. He threatened to shoot me if I didn't give him the keys to the safe. OR
He threatened that he would shoot me if I didn't give him the keys to the safe.
"I will not tell anyone your secret" he said. He swore that he would not tell anyone my secret. OR
He swore not to tell anyone my secret.