การใช้ present continuous tense เพื่ออธิบายถึงการจัดการที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

การใช้ present continuous tense พูดถึงอนาคต

เราสามารถใช้ present continuous tense เพื่ออธิบายถึงการจัดการที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้ เพื่อบอกให้รู้ว่ามีมากกว่า 1 คนที่รู้ว่าสิ่งนั้นเกิดขึ้น และมีบางสิ่งได้เกิดขึ้นแล้ว เช่น

  • I'm meeting Jim at the airport = ฉันและจิมได้พูดคุยเรื่องนี้แล้ว 
  • I am leaving tomorrow. = ฉันซื้อตั๋วรถไฟเรียบร้อยแล้ว 
  • We're having a staff meeting next Monday = มีคนบอกพนักงานทุกคนให้ทราบเกี่ยวกับสิ่งนี้แล้ว
ตัวอย่างเช่น
  • Is she seeing him tomorrow?
  • He isn't working next week.
  • They aren't leaving until the end of next year.
  • We are staying with friends when we get to Boston.

หมายเหตุ: ในตัวอย่างแรก "seeing" ถูกนำมาใช้ในรูปของกริยาต่อเนื่อง เนื่องจากหมายความว่า "การพบกัน" 

โปรดระวัง! จะใช้ simple present tense หากสิ่งที่จะเกิดในอนาคตนั้นถูกกำหนดไว้แล้วว่าจะเกิดขึ้น

ขอให้สังเกตความแตกต่าง:

a. We're having a staff meeting next Monday = แค่ครั้งเดียว
b. We have a staff meeting every Monday