รับทุนสมทบเพื่อเรียนรอบมกราคมและเมษายน 2024
หลักสูตรเรียนภาษาแบบมาตรฐาน
หลักสูตรเรียนภาษาแบบมาตรฐาน

หลักสูตรเรียนภาษาแบบมาตรฐาน

ปูพื้นฐานภาษาเพื่อใช้ในชีวิตประจำวัน
26 บทเรียน / สัปดาห์
(40 นาทีต่อบทเรียน)

16 คาบเรียนภาษาอังกฤษทั่วไป เพื่อเสริมสร้างความรู้ด้านไวยากรณ์ คำศัพท์ และทักษะการพูดและเขียน โครงสร้างหลักสูตรประกอบด้วย การอภิปรายในชั้นเรียนการแสดงบทบาทสมมติ การบ้าน แบบฝึกหัด และการทบทวนคำศัพท์
4 คาบเรียนอาจารย์สอนในห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ผสมผสานกับการเรียนแบบสื่อผสม
4 คาบเรียนวิชาเลือกตามความสนใจ เลือกเรียนรายวิชาที่สนใจ (ดูรายละเอียดเพิ่มเติม หน้า12)
2 คาบเรียนรวม (สองคาบเรียน) โดยอาจารย์หรือวิทยากร รับเชิญ เพื่อพัฒนาทักษะการฟังและเสริมสร้างความเข้าใจในวัฒนธรรมระหว่างกัน


  • วันเริ่มต้น:
    มกราคม / เมษายน / มิถุนายน / กันยายน

คำอธิบาย
โปรแกรมแบบทั่วไปซึ่งได้รับความไว้วางใจของเรา คือจุดเริ่มต้นของประสบการณ์ด้านการศึกษาในต่างประเทศของคุณ คุณจะได้เรียนรู้ทั้งในและนอกห้องเรียนจากการผสมผสานการเรียนรู้ด้านภาษาเข้ากับโครงงานวิชาการ ซึ่งเป็นการสะสมความมั่งคั่งทางความรู้เพื่อเริ่มต้นอนาคตของคุณ
สิ่งสำคัญทั้งหมด
เข้าใจภาษาอย่างสมบูรณ์และพัฒนาทักษะภาษาที่สำคัญต่างๆ บทเรียนจัดขึ้นในช่วงเช้าและช่วงบ่าย โดยผสมผสานการเรียนรู้ในห้องเรียนและ iLab เข้าด้วยกัน นอกจากนี้ คุณยังสามารถเพิ่มประสบการณ์การฝึกงานหรือการเป็นอาสาสมัครลงในโปรแกรมของคุณได้ด้วย

โครงงานวิชาการพิเศษ
ในระหว่างที่เข้าร่วมโปรแกรม คุณจะได้ทำโครงงาน สร้างแฟ้มผลงานที่แสดงให้เห็นถึงสิ่งที่คุณได้เรียนรู้ และวิธีการนำความรู้ดังกล่าวไปใช้ในด้านวิชาการ นี่คือวิธีที่ยอดเยี่ยมในการแสดงให้นายจ้างในอนาคตของคุณได้เห็นสิ่งที่คุณทำสำเร็จในระหว่างเข้าร่วมโปรแกรม
การเรียนรู้นอกห้องเรียน
คุณจะได้เสริมความรู้นอกเหนือจากการเรียนในห้องเรียนด้วยการทัศนศึกษาด้านวิชาการ ซึ่งคุณจะได้นำไปใช้เป็นส่วนหนึ่งในโครงงานของคุณ หรือแม้กระทั่งได้มีโอกาสสร้างสรรค์การนำเสนอผลงานเพื่อนำไปแสดงในชั้นเรียน โปรแกรม EF General มีให้บริการที่ทุกสถานที่ของ EF ยกเว้นโรงเรียนในออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ คอร์สนี้ระยะเวลาเรียนทั้งหมด 17 ชั่วโมง 20 นาทีต่อสัปดาห์

EF Learning Guarantee
เรียนรู้ได้รวดเร็วขึ้น เรารับประกัน
คุณจะพัฒนาขึ้นหนึ่งระดับเลเวลทุก ๆ หกสัปดาห์* เมื่อคุณเข้าเรียนทุกคลาสดและทำงานที่ได้รับมอบหมายเสร็จสิ้น และคุณอาจย้ายระดับเลเวลได้เร็วขึ้นขึ้นอยู่กับความก้าวหน้าทางภาษาอังกฤษของคุณด้วย วิธีการเรียนการสอนของเรารับประกันว่าคุณมีพัฒนาการทางภาษาอย่างแน่นอน หากไม่เป็นเช่นนั้นเรายินดีที่จะให้คุณเรียนฟรี *การพัฒนาทางภาษาที่สาม อาจจะใช้ระยะเวลาที่แตกต่างกันกับภาษาอังกฤษ