โรงเรียนเราเปิดสอนตามปกติแล้ว - รับประกันการเรียนรู้อย่างปลอดภัยโดย EF

เคมบริดจ์

Šเดิน 5 นาทีเพื่อไปผับ ร้านค้าและโรงภาพยนตร์


Šป้ายรถสาธารณะอยู่หน้าโรงเรียน


ดื่มด่ำ บรรยากาศการศึกษาในเมืองมหาวิทยาลัยชั้นนำ ของโลก สถานที่ผลิตนักวิชาการชั้นนำ ของอังกฤษ พร้อมสัมผัสชีวิตนักศึกษาที่น่าประทับใจขณะเดินสำ รวจสนามหญ้าวิทยาลัย และห้องสมุดโบราณหลายแห่งของ Cambridge

ที่รวมในราคา
  • แพ็คเกจต้อนรับ
  • โปรแกรม
  • อุปกรณ์การเรียนการสอน
  • ที่พัก

หน้าหลัก

Šเดิน 5 นาทีเพื่อไปผับ ร้านค้าและโรงภาพยนตร์


Šป้ายรถสาธารณะอยู่หน้าโรงเรียน


ดื่มด่ำ บรรยากาศการศึกษาในเมืองมหาวิทยาลัยชั้นนำ ของโลก สถานที่ผลิตนักวิชาการชั้นนำ ของอังกฤษ พร้อมสัมผัสชีวิตนักศึกษาที่น่าประทับใจขณะเดินสำ รวจสนามหญ้าวิทยาลัย และห้องสมุดโบราณหลายแห่งของ Cambridge

วีดีโอและรูปภาพ

ขอรับคำแนะนำหรือทิปต่างๆในการไปเรียนเมืองนี้ จากเจ้าหน้าที่ฝ่ายกิจกรรมที่โรงเรียนของ EF
EF ❤ Cambridge
EF Cambridge – Campus Tour

ราคาและตารางเดินทาง

คุณสามารถออกแบบคอร์สเรียนของคุณได้ตามความต้องการ เพราะเราเปิดเรียนใหม่ทุกๆวันจันทร์ คุณจึงสามารถเลือกวันเริ่มเรียน และระยะเวลาเองได้ เริ่มที่ 2 - 52 สัปดาห์
ที่รวมในราคา
  • แพ็คเกจต้อนรับ
  • โปรแกรม
  • อุปกรณ์การเรียนการสอน
  • ที่พัก

เลือกว่ากี่เดือนและรับใบเสนอราคา

เลือกหลักสูตรและรับใบเสนอราคา

หลักสูตรเรียนภาษา แบบเข้มข้น (ที่นิยมมากที่สุด)
12490 $
หลักสูตรเรียนภาษาแบบมาตรฐาน
10990 $
IELTS
12490 $
เรียนภาษาเฉพาะทางด้าน ด้านธุรกิจ
เรียนภาษาเฉพาะทางด้าน ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
เรียนภาษาเฉพาะทางด้าน ด้านการออกแบบแฟชั่น
เรียนภาษาเฉพาะทางด้าน ด้านการโรงแรมและการท่องเที่ยว
เรียนภาษาเฉพาะทางด้าน Media & Arts
หลักสูตรเตรียมความพร้อมเพื่อศึกษาต่อมหาวิทยาลัย
10990 $
หลักสูตรเตรียมความพร้อมเพื่อศึกษาต่อระดับปริญญาโท
10990 $
หลักสูตรเตรียมความพร้อมเพื่อศึกษาต่อปริญญาโทและบริหารธุรกิจ (MBA)
10990 $
ติดต่อเรา

รับคำแนะนำกับที่ปรึกษาด้านการเรียน

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับโปรแกรมของเรา พูดคุยกับที่ปรึกษาด้านการศึกษา

และถามคำถามที่สำคัญ ทั้งตัวต่อตัวหรือออนไลน์

ติดต่อเรา