รับทุนสมทบเพื่อเรียนรอบมกราคมและเมษายน 2024
อังกฤษ
อังกฤษ

อังกฤษ

เรียนต่ออังกฤษกับสถาบันสอนภาษาอังกฤษของ EF แล้วใช้ชีวิตในประเทศที่มีความเป็นพลวัตทั้งในด้านวัฒนธรรมและเศรษฐกิจ อันผสมผสานกับประเพณีดั้งเดิมที่สืบทอดมายาวนานอย่างลงตัว

อังกฤษเป็นประเทศที่เต็มไปด้วยนักดื่มชา แท็กซี่สีดำแบบดั้งเดิมและสนามฟุตบอลมากมาย การเดินทางมาเรียนต่ออังกฤษและใช้ชีวิตนักเรียนที่สถาบันสอนภาษาอังกฤษของ...

อ่านเพิ่มเติม
ทุกประเภท