รับทุนสมทบเพื่อเรียนรอบมกราคมและเมษายน 2024

สมัครไปเรียนกับ EF

ค่าคอร์สประกอบด้วยอะไรบ้าง
  • คอร์สเรียนที่คุณเลือก

  • ที่พักกับโฮมแฟมมิลี่ ห้องคู่พร้อมอาหาร 2 มื้อต่อวัน

ฉันเดินทางไปที่แคมปัสได้อย่างไร

EF บริการจัดรถรับส่งสนามบิน

วันเริ่มคอร์ส

คอร์สเริ่มทุกๆวันจันทร์ในแต่ละสัปดาห์ กรุณาเช็ครายละเอียดและเงื่อนไขการสมัครอีกครั้ง

ฉันต้องจ่ายอะไรตอนนี้

ชำระค่าคอร์สงวดแรก 25,000 บาท ณ วันสมัครเรียนและชำระค่าคอร์สงวดที่สอง 50,000 บาทก่อนยื่นวีซ่า 30 วันและที่เหลือก่อนคอร์สเริ่ม 30 วันหรือหลังจากได้วีซ่า

ฉันจำเป็นต้องมีประกันไหม

นักเรียนทุกคนจำเป็นต้องมีประกันที่ครอบคลุมการเดินทาง ของหาย สุขภาพ ซึ่งประกันของ EF เป็นประกันกลุ่มซึ่งกรมธรรม์ครอบคลุมการเจ็บป่วย / อุบัติเหตุ การส่งตัวกลับประเทศในกรณีฉุกเฉิน และการโจรกรรม

ประกันคุ้มครองการยกเลิก

ประกันการคุ้มครองการยกเลิก (Cancellation Protection) ทาง EF จะเรียกเก็บเป็นค่าธรรมเนียมนี้ เมื่อทำเรื่องลงทะเบียนเรียน และไม่สามารถขอเงินคืนเงินได้ ในส่วนของค่าธรรมเนียมนี้ ค่าธรรมเนียมนี้จะครอบคลุมการยกเลิกก่อนออกเดินทางเนื่องจากการเจ็บป่วยหรือเหตุจำเป็นต่างๆ เพื่อได้รับรีฟันเงินคืนค่าคอร์สเรียน

เมืองที่คุณจะหลงรัก

ติดต่อเรา
ติดต่อเรา