โรงเรียนเราเปิดสอนตามปกติแล้ว - รับประกันการเรียนรู้อย่างปลอดภัยโดย EF

ขอตัวอย่างค่าเล่าเรียนฟรี

ต้องการรับข้อมูลเกี่ยวกับ รายละเอียดค่าเล่าเรียนของ EF เจ้าหน้าที่จะส่งตัวอย่างค่าเล่าเรียนไปให้ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ

รวมค่าเล่าเรียน ที่พักและค่าอาหาร

  • 26 หรือ 32 คาบเรียนต่อสัปดาห์ (คาบเรียนละ 40 นาที) พร้อมการใช้งานระบบการเรียน EF Efekta™
  • สื่อการเรียนการสอนดิจิตอลและเอกสารประกอบการเรียน
  • พักห้องคู่กับครอบครัว
  • วันจันทร์-ศุกร์: มื้อเช้าและมื้อเย็น
  • Wi-Fi Internet ที่โรงเรียน
  • EF Diplomaและ EFSET Graduation
  • การเข้าใช้ My EF ตั้งแต่วันที่สมัครจนกระทั่ง 6 เดือนหลังจากจบหลักสูตร
  • การจัดปฐมนิเทศพร้อมเอกสารการปฐมนิเทศ
สมัครเลย, เดินทางภายใน 4 เดือนข้างหน้าอัพเกรดที่พักฟรี มูลค่ามากถึง 4000 เหรียญสหรัฐ