ทุนการศึกษาสมทบไปเรียน EF ออสเตรเลีย & นิวซีแลนด์ สอบถามแอดLINE @efthailand
EF ประสบการณ์การฝึกงานและการเป็นอาสาสมัคร
EF ประสบการณ์การฝึกงานและการเป็นอาสาสมัคร

EF ประสบการณ์การฝึกงานและการเป็นอาสาสมัคร

32 คาบเรียน / สัปดาห์
(40 นาทีต่อ 1 คาบเรียน)
  • ระดับ:
    ระดับกลางถึงระดับสูง
  • วันที่เริ่มต้น:
    ทุกเดือนตลอดทั้งปี
  • ระยะเวลา:
    8-52 สัปดาห์

คำอธิบาย:
เลือกโปรแกรม 3+3 (3 เดือนของการศึกษาภาษาและการฝึกงาน 3 เดือน) หรือ 6 +3 โปรแกรม (6 เดือนของการศึกษาภาษาแล้วฝึกงาน 3 เดือน) นอกจากจะก้าวหน้าไปอย่างคล่องแคล่วในหลักสูตรภาษาของคุณด้วยบทเรียนแบบโต้ตอบทั้งภายในและภายนอกห้องเรียนแล้ว คุณจะเพิ่มความเข้าใจภาษาโดยอาสาสมัครนอกเวลาในองค์กรท้องถิ่น คุณจะได้พัฒนาทักษะทางภาษาและประสบการณ์พิเศษในสภาพแวดล้อมระหว่างประเทศ เอกสารทั้งหมดมีใบรับรองประสบการณ์ของอาสาสมัครจาก EF

 

Available in:
ทุกโรงเรียนใน the UK, Ireland, Malta, South Africa, Australia, New Zealand, France, Germany, Japan, Italy และ Spain.

EF Learning Guarantee
เรารับประกันการเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็วขึ้น
คุณจะพัฒนาขึ้นหนึ่งระดับเลเวลทุก ๆ หกสัปดาห์* เมื่อคุณเข้าเรียนทุกคลาสดและทำงานที่ได้รับมอบหมายเสร็จสิ้น และคุณอาจย้ายระดับเลเวลได้เร็วขึ้นขึ้นอยู่กับความก้าวหน้าทางภาษาอังกฤษของคุณด้วย วิธีการเรียนการสอนของเรารับประกันว่าคุณมีพัฒนาการทางภาษาอย่างแน่นอน หากไม่เป็นเช่นนั้นเรายินดีที่จะให้คุณเรียนฟรี *การพัฒนาทางภาษาที่สาม อาจจะใช้ระยะเวลาที่แตกต่างกันกับภาษาอังกฤษ