EF

โอ๊คแลนด์

สาเหตุที่ทำให้คุณหลงรัก EF Auckland

โรงเรียนเปิดใหม่ใจกลางเมือง ตกแต่งใหม่หมด ทั้งภายนอก และภายใน

ท�ำ เลที่ตั้งสะดวกต่อการเดินทาง โรงเรียนของ เราอยู่ห่างจากร้านค้าและร้านอาหารบริเวณ Queen Street โดยการเดินเพียง 3 นาที เท่านั้น

ห้องเรียนทันสมัยพร้อมเทคโนโลยีการเรียน การสอนใหม่ล่าสุด

โอ๊คแลนด์เป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดของนิวซีแลนด์ ซึ่งมีความโดดเด่นเรื่องทัศนียภาพ ความ เป็นธรรมชาติ และความปลอดภัย อีกทั้ง ยังผสมผสานความทันสมัยของเมืองใหญ่ โดยมีฉากหลังเป็นท่าเรือที่เต็มไปด้วย เรือใบ ซึ่งเอกลักษณ์อีกอย่างหนึ่งของเมือง ที่โอ๊ค แลนด์คุณจะได้สัมผัสวิถีชีวิตที่เรียบง่ายของ ชาวเมือง ชายหาดแสนสวย ไปจนถึงร้านค้า สุดฮิป และแหล่งช้อปปิ้งย่าน Queen Street ซึ่งอยู่ห่างจากโรงเรียนของเราเพียงไม่กี่ก้าว เท่านั้น

อ่านต่อ ซ่อนข้อมูล ราคาคอร์สเรียน ขอรับฟรีโบรชัวร์

Newly opened school

EF International Language Campus Auckland
56 Fort Street
Auckland, 1010, New Zealand

เรียนมากขึ้น เรียนเร็วขึ้น

รับรองผล คุณจะพัฒนาระดับภาษาของคุณทุก 6 สัปดาห์ ด้วยนวัตกรรมการเรียนรู้ที่ผสมผสานการเรียนในห้องเรียน สื่อผสมต่างๆ และการเข้าเป็นส่วนหนึ่งในวัฒนธรรม

 • หลักสูตรเรียนภาษาแบบมาตรฐาน

  เสริมสร้างความรู้ทางภาษา ด้วยหลักสูตรที่ครอบคลุมรอบด้าน

  26  บทเรียน / สัปดาห์

  40 นาทีต่อบทเรียน


  • 16 คาบเรียนภาษา
   4 คาบเรียนโดยใช้ iLab
   4 คาบเรียนวิชาเลือก
   2 คาบเรียนรวม
  อ่านต่อ ราคาคอร์สเรียน ขอรับฟรีโบรชัวร์
 • หลักสูตรเรียนภาษาแบบพื้นฐาน

  สื่อสารอย่างมั่นใจ ทั้งในชั้นเรียนและนอกชั้นเรียน

  20  บทเรียน / สัปดาห์

  40 นาทีต่อบทเรียน


  • 16 คาบเรียนภาษา
   2 คาบเรียนโดยใช้ iLab
   2 คาบเรียนรวม
  อ่านต่อ ราคาคอร์สเรียน ขอรับฟรีโบรชัวร์
 • EF ENGLISH FOR BUSINESS

  ฝึกภาษาอังกฤษจนเชี่ยวชาญ พร้อมพัฒนาทักษะด้านธุรกิจ

  32  บทเรียน / สัปดาห์

  40 นาทีต่อบทเรียน


  • 16 คาบเรียนภาษา
   4 คาบเรียนโดยใช้ iLab
   10 คาบเรียนวิชาเลือกด้านธุรกิจ
   2 คาบเรียนรวม
  อ่านต่อ ราคาคอร์สเรียน ขอรับฟรีโบรชัวร์
 • สอบวัดระดับเคมบริจต์

  เพิ่มพูนทักษะความสามารถเฉพาะทาง หรือเปิดเส้นทางเข้าสู่มหาวิทยาลัย ด้วยความสามารถและคุณสมบัติที่ไม่มีวันหมดไป

  32  บทเรียน / สัปดาห์

  40 นาทีต่อบทเรียน


  • 16 คาบเรียนภาษา
   4 คาบเรียนโดยใช้ iLab
   10 คาบเรียนเตรียมสอบ Cambridge Exam เฉพาะผู้ที่สนใจ
   2 คาบเรียนรวม
  อ่านต่อ ราคาคอร์สเรียน ขอรับฟรีโบรชัวร์
 • เตรียมสอบวัดระดับภาษาอังกฤษชนิดอื่น ๆ

  เพิ่มเติมทักษะทางภาษา เพื่อการศึกษาต่อ หรือการต่อยอดทางอาชีพ

  32  บทเรียน / สัปดาห์

  40 นาทีต่อบทเรียน


  • 16 คาบเรียนภาษา
   4 คาบเรียนโดยใช้ iLab
   10 คาบเรียนเตรียมสอบ IELTS สำหรับผู้สนใจ
   2 คาบเรียนรวม
  อ่านต่อ ราคาคอร์สเรียน ขอรับฟรีโบรชัวร์
 • เตรียมสอบวัดระดับภาษาอังกฤษชนิดอื่น ๆ

  เพิ่มศักยภาพก่อนเข้ามหาวิทยาลัยที่ North America

  32  บทเรียน / สัปดาห์

  40 นาทีต่อบทเรียน


  • 16 คาบเรียนภาษา
   4 คาบเรียนโดยใช้ iLab
   10 TOEFL Exam Preparation
   2 คาบเรียนรวม
  อ่านต่อ ราคาคอร์สเรียน ขอรับฟรีโบรชัวร์
 • Language Exams

  วัดระดับความสามารถทางภาษาอื่นๆ อย่างเช่น ภาษาฝรั่งเศส ภาษาเยอรมัน ภาษาอิตาเลียน ภาษาจีนแมนดารินและภาษาญี่ปุ่น

  32  บทเรียน / สัปดาห์

  40 นาทีต่อบทเรียน


  • 10 TOEFL Exam Preparation
   10 คาบเรียนเตรียมสอบ Cambridge Exam เฉพาะผู้ที่สนใจ
  อ่านต่อ ราคาคอร์สเรียน ขอรับฟรีโบรชัวร์
 • โปรแกรมฝึกงานของ

  เพิ่มพูนและปรับปรุงระดับการใช้ภาษา ในสถานที่ทำงานแบบ International

  32/26  บทเรียน / สัปดาห์

  40 นาทีต่อบทเรียน

  อ่านต่อ ราคาคอร์สเรียน ขอรับฟรีโบรชัวร์
 • EF ENGLISH FOR BUSINESS

  ฝึกภาษาอังกฤษจนเชี่ยวชาญ พร้อมพัฒนาทักษะด้านธุรกิจ

  32  บทเรียน / สัปดาห์

  40 นาทีต่อบทเรียน


  • 16 คาบเรียนภาษา
   4 คาบเรียนโดยใช้ iLab
   10 คาบเรียนวิชาเลือกด้านธุรกิจ
   2 คาบเรียนรวม
  อ่านต่อ ราคาคอร์สเรียน ขอรับฟรีโบรชัวร์
 • โปรแกรมเรียนและฝึกงานของ

  หลักสูตรคอร์สภาษา 12 สัปดาห์ ร่วมกับหลักสูตรฝึกงาน 12 สัปดาห์ (เปิดทุกเมืองยกเว้นที่ประเทศสหรัฐอเมริกา)

  32  บทเรียน / สัปดาห์

  40 นาทีต่อบทเรียน

  อ่านต่อ ราคาคอร์สเรียน ขอรับฟรีโบรชัวร์
 • หลักสูตรเรียนภาษาและซัมเมอร์คอร์สต่างประเทศ

  หลักสูตรเรียนภาษาและซัมเมอร์คอร์สต่างประเทศ สำหรับนักเรียนอายุ 10-15 ที่ต้องการเรียนภาษาและได้รับประสบการณ์ด้านวัฒนธรรมพร้อมกับเพื่อนๆที่มาจากประเทศเดียวกัน

  26  บทเรียน / สัปดาห์

  40 นาทีต่อบทเรียน

  อ่านต่อ ราคาคอร์สเรียน ขอรับฟรีโบรชัวร์

วีดีโอ

 • EF ❤ Auckland

รูปภาพ

(1 / 9)
 • Discover the best of New Zealand

คุณสามารถออกแบบคอร์สเรียนของคุณได้ตามความต้องการ เพราะเราเปิดเรียนใหม่ทุกๆวันจันทร์ คุณจึงสามารถเลือกวันเริ่มเรียน และระยะเวลาเองได้ เริ่มที่ 2 - 52 สัปดาห์

รวมค่าเทอม ค่าที่พัก และค่าอาหาร

อ่านต่อ ซ่อนข้อมูล

Select course duration (weeks)

เลือกหลักสูตรที่คุณต้องการเพื่อขอรับใบเสนอราคา

ราคาและวัน

Additional Travel and Price Information

ขอพบเจ้าหน้าที่

รับรองและเป็นสมาชิก

ทดสอบทักษะภาษา

ทำทดสอบทางภาษา ไม่ว่าจะเป็นภาษาอังกฤษ ฝรั่งเศส สเปน เยอรมัน หรืออิตาลี คุณก็สามารถทราบผลการทดสอบได้ในไม่กี่นาที

เริ่มทำทดสอบ
ราคาคอร์สเรียน

ขั้นตอนต่อไป

รับโบร์ชัวร์ฟรี
ขอรับใบเสนอราคา ฟรี!