เดินทางภายในกันยายน 2024 นี้ @EF Singapore รับฟรีตั๋วเครื่องบิน
ญี่ปุ่น
ญี่ปุ่น

ญี่ปุ่น

เรียนต่อญี่ปุ่นกับสถาบันสอนภาษาญี่ปุ่นของ EF เพื่อเก็บเกี่ยวประสบการณ์ในเมืองแห่งวัฒนธรรมอันทรงอิทธิพลในเอเชียที่ผสมผสานความเก่าแก่และความทันสมัยได้อย่างน่าทึ่ง

ประเทศญี่ปุ่นเป็นดินแดนที่มีการผสมผสานระหว่างขนบธรรมเนียมประเพณีโบราณและความเป็นเมืองสมัยใหม่ได้อย่างลงตัว การเรียนต่อญี่ปุ่นที่สถาบันสอนภาษาญี่ปุ่นของ...

อ่านเพิ่มเติม
ทุกประเภท