ทุนการศึกษาสมทบไปเรียน EF ออสเตรเลีย & นิวซีแลนด์ สอบถามแอดLINE @efthailand
หลักสูตรสำหรับเด็ก - ทั่วไป
หลักสูตรสำหรับเด็ก - ทั่วไป

หลักสูตรสำหรับเด็ก - ทั่วไป

นักเรียนอายุ 13-16 ปีที่ต้องการสร้างความก้าวหน้าทางภาษาสูงสุดและสัมผัสกับวัฒนธรรมใหม่ควบคู่ไปกับเพื่อนร่วมชั้นจากประเทศของตน
20 คาบเรียน / สัปดาห์
  • วันเริ่มต้น
    มกราคม / มิถุนายน / กรกฎาคม / สิงหาคม
  • ระดับ:
    ระดับเริ่มต้นถึงระดับสูง
  • ความยาว
    2 - 8 สัปดาห์

รายละเอียด หลักสูตรนี้มีสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ที่เหมาะสําหรับนักเรียนที่อายุน้อยที่ต้องการสร้างความก้าวหน้าทางภาษากับบทเรียนภาษา 26 หรือ 20 บทเรียนต่อสัปดาห์ เน้นการสื่อสารอย่างชัดเจนในสถานการณ์ในชีวิตประจําวันโดยการสร้างความสามารถผ่านการสนทนาความถูกต้องผ่านการฝึกฝนและความมั่นใจในสภาพแวดล้อมที่เป็นมิตรของเรา Description: These courses provide an ideal learning environment for younger students who want to make maximum progress with 26 or 20 language lessons a week. Focus on communicating clearly in everyday situations by building competency through conversation, accuracy through exercises and confidence through our friendly environment. An all-inclusive package: Our junior courses are designed with a program personalized to the needs of younger learners. Whether you travel abroad independently or in an escorted group – curriculum, accommodation, activities and excursions are part of an all inclusive package.

สถานที่: Bristol, Eastbourne, Cambridge, Cambridge Clare College, Bournemouth, Dublin, Washington, D.C., New York, Santa Barbara, San Diego, Seattle, Brisbane, Auckland, Singapore, Malaga, SaintRaphaël, Munich, Nice

EF Learning Guarantee
เรารับประกันการเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็วขึ้น
คุณจะพัฒนาขึ้นหนึ่งระดับเลเวลทุก ๆ หกสัปดาห์* เมื่อคุณเข้าเรียนทุกคลาสดและทำงานที่ได้รับมอบหมายเสร็จสิ้น และคุณอาจย้ายระดับเลเวลได้เร็วขึ้นขึ้นอยู่กับความก้าวหน้าทางภาษาอังกฤษของคุณด้วย วิธีการเรียนการสอนของเรารับประกันว่าคุณมีพัฒนาการทางภาษาอย่างแน่นอน หากไม่เป็นเช่นนั้นเรายินดีที่จะให้คุณเรียนฟรี *การพัฒนาทางภาษาที่สาม อาจจะใช้ระยะเวลาที่แตกต่างกันกับภาษาอังกฤษ