จองกับ EF แล้วและมีคำถาม? โทรหาเราที่ ☎️ 096-151-3956 ☎️ 099-535-5441
TOEFL & TOEIC
TOEFL & TOEIC

TOEFL & TOEIC

มุ่งเน้นและเจาะลึกสำหรับการเตรียมสอบวัดผลภาษาอังกฤษตามมาตรฐานภาษาอังกฤษแบบอเมริกา
32 บทเรียน / สัปดาห์
(40 นาทีต่อบทเรียน)

16 คาบเรียนภาษาอังกฤษทั่วไป เพื่อเสริมสร้างความรู้ด้านไวยากรณ์ คำศัพท์ และทักษะการพูดและเขียน โครงสร้างหลักสูตรประกอบด้วย การอภิปรายในชั้นเรียนการแสดงบทบาทสมมติ การบ้าน แบบฝึกหัด และการทบทวนคำศัพท์
10 วิชาเลือกตามความสนใจ เลือกเรียนหัวข้อตามความสนใจของคุณ (ดูรายละเอียดเพิ่มเติม หน้า12)
4 อาจารย์สอนและแนะแนวทางในชั้นเรียนแบบแล็บ ผสมผสานกับการเรียนแบบสื่อผสม
2 เรียนรวม (สองคาบเรียน) โดยอาจารย์หรือวิทยากร รับเชิญ เพื่อพัฒนาทักษะการฟังและเสริมสร้างความเข้าใจในวัฒนธรรมระหว่างกัน


  • วันเริ่มต้น:
    มกราคม / เมษายน / มิถุนายน / กันยายน

คำอธิบาย
โปรแกรมนี้เหมาะสำหรับนักเรียนที่วางแผนสมัครเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยในอเมริกาเหนือ หรือเตรียมพร้อมสำหรับอาชีพในระดับสากล

คำอธิบายแบบทดสอบ:
ข้อสอบ Test of English as a Foreign Language (TOEFL) ใช้วัดความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษแบบอเมริกาเหนือของคุณในบริบททางวิชาการ การสอบ TOEFL เป็นเงื่อนไขในการสมัครเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยกว่า 6,000 แห่ง ส่วนข้อสอบ Test of English for International Communication (TOEIC) ใช้ประเมินภาษาอังกฤษที่ใช้จริงในที่ทำงานในระดับสากล และเป็นข้อสอบที่บริษัทต่างๆ นำไปใช้พิจารณาว่าพนักงานมีความเหมาะสมต่องานด้านต่างๆ หรือไม่ กรุณาติดต่อเราเพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับวันสอบและสถานที่สอบ

EF Learning Guarantee
เรียนรู้ได้รวดเร็วขึ้น เรารับประกัน
คุณจะพัฒนาขึ้นหนึ่งระดับเลเวลทุก ๆ หกสัปดาห์* เมื่อคุณเข้าเรียนทุกคลาสดและทำงานที่ได้รับมอบหมายเสร็จสิ้น และคุณอาจย้ายระดับเลเวลได้เร็วขึ้นขึ้นอยู่กับความก้าวหน้าทางภาษาอังกฤษของคุณด้วย วิธีการเรียนการสอนของเรารับประกันว่าคุณมีพัฒนาการทางภาษาอย่างแน่นอน หากไม่เป็นเช่นนั้นเรายินดีที่จะให้คุณเรียนฟรี *การพัฒนาทางภาษาที่สาม อาจจะใช้ระยะเวลาที่แตกต่างกันกับภาษาอังกฤษ