โรงเรียนเราเปิดสอนตามปกติแล้ว - รับประกันการเรียนรู้อย่างปลอดภัยโดย EF
IELTS
IELTS

IELTS

เจาะลึกข้อสอบ IELTS เพื่อให้บรรลุผลสำเร็จทางวิชาการและวิชาชีพ
32 บทเรียน / สัปดาห์
(40 นาทีต่อบทเรียน)

16 คาบเรียนภาษาอังกฤษทั่วไป เพื่อเสริมสร้างความรู้ด้านไวยากรณ์ คำศัพท์ และทักษะการพูดและเขียน โครงสร้างหลักสูตรประกอบด้วย การอภิปรายในชั้นเรียนการแสดงบทบาทสมมติ การบ้าน แบบฝึกหัด และการทบทวนคำศัพท์
10 วิชาเลือกตามความสนใจ เลือกเรียนหัวข้อตามความสนใจของคุณ (ดูรายละเอียดเพิ่มเติม หน้า12)
4 อาจารย์สอนและแนะแนวทางในชั้นเรียนแบบแล็บ ผสมผสานกับการเรียนแบบสื่อผสม
2 เรียนรวม (สองคาบเรียน) โดยอาจารย์หรือวิทยากร รับเชิญ เพื่อพัฒนาทักษะการฟังและเสริมสร้างความเข้าใจในวัฒนธรรมระหว่างกัน


  • วันเริ่มต้น:
    มกราคม / เมษายน / มิถุนายน / กันยายน

คำอธิบาย
โปรแกรมนี้เหมาะสำหรับนักเรียนที่ต้องการเรียนหรือทำงานในที่ที่ใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร

คำอธิบายแบบทดสอบ:
ข้อสอบ International English Language Testing System (IELTS) จำเป็นสำหรับการสมัครเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยในหลายประเทศ ซึ่งรวมถึงสหราชอาณาจักร ไอร์แลนด์ ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ สหรัฐอเมริกา และแคนาดา โดยได้รับการยอมรับจากองค์กรภาครัฐ สถานศึกษา และสถาบันการศึกษาชั้นนำ มหาวิทยาลัย นายจ้าง กลุ่มผู้ประกอบอาชีพ เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง และหน่วยงานรัฐอื่นๆ มากมาย โดยมีผู้เข้าสอบมากกว่า 700,000 คนต่อปี

EF Learning Guarantee
เรียนรู้ได้รวดเร็วขึ้น เรารับประกัน
คุณจะพัฒนาขึ้นหนึ่งระดับเลเวลทุก ๆ หกสัปดาห์* เมื่อคุณเข้าเรียนทุกคลาสดและทำงานที่ได้รับมอบหมายเสร็จสิ้น และคุณอาจย้ายระดับเลเวลได้เร็วขึ้นขึ้นอยู่กับความก้าวหน้าทางภาษาอังกฤษของคุณด้วย วิธีการเรียนการสอนของเรารับประกันว่าคุณมีพัฒนาการทางภาษาอย่างแน่นอน หากไม่เป็นเช่นนั้นเรายินดีที่จะให้คุณเรียนฟรี *การพัฒนาทางภาษาที่สาม อาจจะใช้ระยะเวลาที่แตกต่างกันกับภาษาอังกฤษ