รับทุนสมทบเพื่อเรียนรอบมกราคมและเมษายน 2024
ญี่ปุ่น
ญี่ปุ่น

ญี่ปุ่น

เรียนภาษาญี่ปุ่นกับสถาบันสอนภาษาญี่ปุ่นของ EF เรียนภาษา หาประสบการณ์ในดินแดนที่มีประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมซึ่งมีเอกลักษณ์โดดเด่นน่าหลงใหลในเมืองอันทรงอิทธิพลในเอเชียที่ผสมผสานความเก่าแก่และความทันสมัยได้อย่างลงตัว

ประเทศญี่ปุ่นเป็นดินแดนที่มีการผสมผสานระหว่างขนบธรรมเนียมประเพณีโบราณและความเป็นเมืองสมัยใหม่ได้อย่างลงตัว การเรียนต่อญี่ปุ่นที่สถาบันสอนภาษาญี่ปุ่นของ...

อ่านเพิ่มเติม
ทุกประเภท