โรงเรียนเราเปิดสอนตามปกติแล้ว - รับประกันการเรียนรู้อย่างปลอดภัยโดย EF
EF General Course
EF General Course

EF General Course

มีความเข้าใจที่ดีของภาษาผ่านหลักสูตรที่ครอบคลุม
26 คาบเรียน / สัปดาห์
(40 นาทีต่อ 1 คาบเรียน)
16 บทเรียนภาษาทั่วไป
04 โครงการการประชุม
10 บทเรียนพิเศษสําหรับการเตรียมสอบ GMAT
02 ครอสการบรรยาย
 • ระดับ:
  ระดับเริ่มต้นถึงระดับสูง
 • วันเริ่มต้น
  ทุกวันจันทร์ตลอดปี
 • ระยะเวลา
  2-52 สัปดาห์
 • คอร์สออนไลน์ก่อนเรียน
  ตั้งแต่ลงทะเบียน
 • คอร์สออนไลน์หลังเรียน
  3 เดือนรวมอยู่ในคอร์สภาษาอังกฤษแบบเข้มข้นทั้งหมด

คำบรรยาย:
หลักสูตรนี้ถูกออกแบบมาอย่างดีเพื่อช่วยให้คุณพัฒนาทักษะทางภาษาของคุณทุกหกสัปดาห์ในช่วงเช้าและช่วงบ่าย หลักสูตรภาษาทั่วไปของเราจะช่วยให้คุณเข้าใจไวยากรณ์และคำศัพท์ในขณะที่หลักสูตรโครงการของเราจะช่วยให้คุณพัฒนาทักษะการวิจัยและการสื่อสารของคุณผ่านการทำงานจริงที่น่าสนใจของคุณ

นอกจากนี้คุณยังจะได้รับประโยชน์จากหลักสูตรที่น่าสนใจโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่มุ่งเน้น เรียนรู้วิชาที่คุณชอบและช่วยให้คุณบรรลุระดับการศึกษาของคุณ เป้าหมายไม่ว่าจะเป็นปลายทางของคุณวัฒนธรรมหรือ การสอบอย่างเป็นทางการ

EF Learning Guarantee
เรารับประกันการเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็วขึ้น
วิธีการเรียนรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการพัฒนาทักษะภาษาของ EF นี้ เรามั่นใจว่า หลักสูตรการเรียนการสอนของเราจะพัฒนาผู้เรียนให้ได้รับประสิทธิผลสูงสุด ผู้เรียนจะมีพัฒนาการทางภาษาเพิ่มขึ้นหนึ่งระดับ ในทุกๆ 6 สัปดาห์ ด้วยระบบการเรียนการสอนของ EF ที่ผสมผสานระหว่างบทเรียน การสนทนาโต้ตอบในชั้นเรียน การฝึกปฏิบัติโดยใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยและการใช้ภาษาในสิ่งแวดล้อมจริง รวมถึงการเรียนรู้ทางภาษาและวัฒนธรรม