โรงเรียนเราเปิดสอนตามปกติแล้ว - รับประกันการเรียนรู้อย่างปลอดภัยโดย EF
หลักสูตรสำหรับเด็ก - เข้มข้น
หลักสูตรสำหรับเด็ก - เข้มข้น

หลักสูตรสำหรับเด็ก - เข้มข้น

นักเรียนอายุ 13-16 ปีที่ต้องการสร้างความก้าวหน้าทางภาษาสูงสุดและสัมผัสกับวัฒนธรรมใหม่ควบคู่ไปกับเพื่อนร่วมชั้นจากประเทศของตน
26 คาบเรียน / สัปดาห์
(40 นาทีต่อ 1 คาบเรียน)
  • วันเริ่มต้น
    มกราคม / มิถุนายน / กรกฎาคม / สิงหาคม
  • ระดับ:
    ระดับเริ่มต้นถึงระดับสูง
  • ความยาว
    2 - 8 สัปดาห์

หลักสูตรที่เหมาะสําหรับ
นักเรียนอายุ 13-16 มีวัตถุประสงค์ที่จะปรับปรุงภาษาอังกฤษของพวกเขาอย่างรวดเร็วกับเพื่อนนักเรียนจากทั่วโลก

EF Learning Guarantee
เรารับประกันการเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็วขึ้น
วิธีการเรียนรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการพัฒนาทักษะภาษาของ EF นี้ เรามั่นใจว่า หลักสูตรการเรียนการสอนของเราจะพัฒนาผู้เรียนให้ได้รับประสิทธิผลสูงสุด ผู้เรียนจะมีพัฒนาการทางภาษาเพิ่มขึ้นหนึ่งระดับ ในทุกๆ 6 สัปดาห์ ด้วยระบบการเรียนการสอนของ EF ที่ผสมผสานระหว่างบทเรียน การสนทนาโต้ตอบในชั้นเรียน การฝึกปฏิบัติโดยใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยและการใช้ภาษาในสิ่งแวดล้อมจริง รวมถึงการเรียนรู้ทางภาษาและวัฒนธรรม