ทุนการศึกษาสมทบไปเรียน EF ออสเตรเลีย & นิวซีแลนด์ สอบถามแอดLINE @efthailand
หลักสูตรซัมเมอร์กรุ๊ป
หลักสูตรซัมเมอร์กรุ๊ป

หลักสูตรซัมเมอร์กรุ๊ป

นักเรียนอายุ 13-17 ปีที่ต้องการสร้างความมั่นใจในการใช้ภาษา ต่อยอดฐานความรู้และหาประสบการณ์ในต่างประเทศ ในเมืองที่ง่ายต่อการปรับตัว ของเยาวชนวัยนี้ ได้แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมใหม่ๆ ส่งเสริมให้ผู้เรียนมี Global Citizenship
26 คาบเรียน / สัปดาห์
(40 นาทีต่อ 1 คาบเรียน)
  • วันเริ่มต้น
    มกราคม / มิถุนายน / กรกฎาคม / สิงหาคม
  • ระดับ:
    ระดับเริ่มต้นถึงระดับสูง
  • ความยาว
    2 - 8 สัปดาห์

หลักสูตรที่เหมาะสําหรับ
นักเรียนอายุ 13-16 มีวัตถุประสงค์ที่จะปรับปรุงทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษของพวกเขาอย่างรวดเร็วกับเพื่อนนักเรียนจากทั่วโลก

EF Learning Guarantee
เรารับประกันการเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็วขึ้น
คุณจะพัฒนาขึ้นหนึ่งระดับเลเวลทุก ๆ หกสัปดาห์* เมื่อคุณเข้าเรียนทุกคลาสดและทำงานที่ได้รับมอบหมายเสร็จสิ้น และคุณอาจย้ายระดับเลเวลได้เร็วขึ้นขึ้นอยู่กับความก้าวหน้าทางภาษาอังกฤษของคุณด้วย วิธีการเรียนการสอนของเรารับประกันว่าคุณมีพัฒนาการทางภาษาอย่างแน่นอน หากไม่เป็นเช่นนั้นเรายินดีที่จะให้คุณเรียนฟรี *การพัฒนาทางภาษาที่สาม อาจจะใช้ระยะเวลาที่แตกต่างกันกับภาษาอังกฤษ