ไปทํางานต่างประเทศ

Work and Study 2018

อะไรคือโครงการ work and study? อยากไปทำงานต่างประเทศหรือเปล่า?

สำหรับใครที่สนใจอยากจะไปเรียนต่อต่างประเทศ แต่เมื่อมองค่าเทอมหรือค่าใช้จ่ายประจำวันแล้วก็ได้แต่ถอนหายใจ เพราะค่าครองชีพต่างประเทศนั้นมันแพงเหลือเกิน ดังนั้น การเรียนภาษาและทำงาน หรือ โครงการ work and study อาจจะเป็นคำตอบของใครหลายๆคนที่หวังอยากจะเรียนต่อแถมได้ฝึกภาษาและทำงานในเวลาเดียวกัน นอกจากจะได้ความรู้แล้ว นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ work and study ยังมีโอกาสได้ทำงานต่างประเทศและได้รายได้เสริมอีกด้วย โครงการ Work and Study จะเปิดโอกาสให้นักเรียนเจอเพื่อนใหม่ๆ พบปะผู้คน เจ้าของภาษา เพื่อนต่างชาติ ทำให้มีโอกาสได้พัฒนาทักษะภาษาและเพิ่มความมั่นใจในการพูดกับชาวต่างชาติ นอกจากนี้ยังมีโอกาสได้เรียนในห้องเรียนอย่างจริงๆจังๆ รวมไปถึงทำงานเพื่อหาประสบการณ์และเพิ่มรายได้พิเศษ การหางานต่างประเทศในอเมริกาหรือยุโรปอย่างอังกฤษหรือเยอรมันนั้นไม่เป็นเรื่องยากอย่างที่ใครหลายๆคนคิด โดยเฉพาะเมื่อคุณกำลังเรียนในสาขาที่เกี่ยวข้อง คุณจะมีโอกาสได้นำความรู้ที่เรียนมาประยุกต์ใช้ระหว่างการทำงานต่างประเทศ

คุณมีโอกาส work and study ได้ในหลากหลายประเทศ ไม่ว่าจะเป็น

work and study อังกฤษ
work and study นิวซีแลนด์
work and study ออสเตรเลีย
work and study อเมริกา
work and study แคนาดา
work and study สิงคโปร์
work and study เกาหลี
work and study ญี่ปุ่น
work and study ออสเตรเลีย

EF มีนโยบายให้ความสำคัญต่อการศึกษาและการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างนานาชาติเป็นหลัก เราจึงสนับสนุนให้เยาวชนไทยได้เดินทางไปทำงานต่างประเทศ พร้อมๆ กับเรียนภาษาและเปิดโลกทัศน์ทางวัฒนธรรมไปด้วยในตัวกับโครงการ Work and Study ซึ่งเปิดโอกาสให้นักเรียนนักศึกษาใช้เวลาช่วงปิดเทอมให้มีค่าด้วยการเรียนและทำงานที่มีสายงานเกี่ยวข้องกับแต่ละสาขาวิชา ไม่ว่าจะเป็นด้านธุรกิจ การเงิน การตลาด การศึกษา การท่องเที่ยว ศิลปะและนันทนาการ การโรงแรม สังคมสงเคราะห์ สิ่งแวดล้อมหรือสื่อสารมวลชน

วัตถุประสงค์ของโครงการ Work and Study ก็เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนที่อยากไปทำงานต่างประเทศได้มีโอกาสค้นหา เรียนรู้และเก็บเกี่ยวประสบการณ์ผ่านชีวิตการทำงานในต่างแดนที่ไม่สามารถหาได้จากการเรียนในโรงเรียนหรือมหาวิทยาลัย ควบคู่ไปกับการแลกเปลี่ยนทางการศึกษากับเพื่อนชาวต่างชาติจากนานาอารยะประเทศ ซึ่งเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพและเอื้อโอกาสอันมีค่าในการเรียนรู้วิถีชีวิตและความเป็นอยู่ของชาวต่างชาติอย่างแท้จริง นักเรียนนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ Work and Study ของ EF นั้น นอกจากจะได้ใช้เวลาช่วงปิดภาคเรียนให้เกิดประโยชน์ไปกับการสั่งสมประสบการณ์ทั้งท่องเที่ยว พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษและทำงานต่างประเทศแล้ว ยังได้เรียนรู้ความหลากหลายทางวัฒนธรรมและการทำงานจากเพื่อนร่วมชั้นและเพื่อนร่วมงานชาติต่างๆ ที่มีความแตกต่างเพื่อให้รู้จักปรับตัวเข้ากับผู้อื่น รวมถึงการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าด้วย

นักเรียนนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการไปทำงานต่างประเทศกับ EF จะสามารถใช้โอกาสนี้สะสมผลงานและประสบการณ์การทำงานที่เพิ่มคุณค่าให้กับประวัติย่อหรือ CV ในขณะเดียวกันก็จะได้เรียนรู้ทักษะการทำงานใหม่ๆ และเพิ่มพูนศักยภาพและความมั่นใจในการสื่อสารภาษาผ่านการร่วมงานจริงกับเจ้าของภาษา ในบางกรณี นักเรียนอาจจะได้รับประกาศนียบัตรและจดหมายรับรองจากบุคคลในสายอาชีพ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการสมัครงานหรือศึกษาต่อในอนาคต 

ไปทำงานต่างประเทศ 2018

ส่วนใหญ่แล้วเมื่อนักเรียนไทยไปเรียนต่างประเทศ รัฐบาลต่างชาติมักจะให้วีซ่าที่นักเรียนสามารถเรียนและทำงานได้ในเวลาเดียวกัน แต่สิ่งที่สำคัญที่สุดคือการที่นักเรียนต้องแบ่งเวลาในการเรียนและทำงานในเวลาเดียวกัน การมาโครงการ work and study อาจจะช่วงสร้างเสริมความเป็นระเบียบวินัย การแบ่งเวลา และการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ต่อนักเรียนได้ มีประเทศหลายประเทศที่นักเรียนสามารถทำงานและเรียนหนังสือไปได้ในเวลาเดียวกัน เช่น

วีซ่า Tier 4 สหราชอาณาจักร หรือวีซ่านักเรียนของประเทศในสหราชอาณาจักร รวมไปถึงประเทศอังกฤษ อนุญาตให้นักเรียนทำงาน Part-Time ได้ไม่เกิน 20 ชั่วโมงต่ออาทิตย์ในระหว่างเปิดเทอม และมากถึง 40 ชั่วโมงในช่วงปิดเทอม
Student Visa ของนิวซีแลนด์ เปิดโอกาสให้นักเรียนทำงานได้มากถึง 20 ชั่วโมงต่ออาทิตย์และ Full Time ในวันหยุดราชการ
สำหรับวีซ่านักเรียนประเทศออสเตรเลีย คุณจะสามารถทำงานได้มากถึง 40 ชั่วโมงต่อ 2 อาทิตย์ (Fortnight) ในช่วงเปิดเทอม และทำงานได้อย่างไม่จำกัดในช่วงปิดเทอม
วีซ่านักเรียนสหรัฐอเมริกาหรือวีซ่า F-1 สามารถทำงานได้มากถึง 20 ชั่วโมงในช่วงเปิดเทอม และทำงาน Full-Time ได้ในช่วงปิดเทอม
นักเรียนที่ถือวีซ่านักเรียนแคนาดาสามารถทำงานได้ 20 ชั่วโมงต่ออาทิตย์ในช่วงเปิดเทอมและเต็มเวลาในช่วงปิดเทอม
วีซ่านักเรียนสิงคโปร์เปิดโอกาสให้นักเรียนทำงานได้มากถึง 16 ชั่วโมงต่ออาทิตย์แบบไม่ต้องมี work pass
สำหรับคนที่ถือวีซ่านักเรียนประเทศเกาหลีใต้หรือวีซ่า D-2 , D-4-1 และ D-4-7 สามารถทำงานได้มากถึง 20-25 ชั่วโมงต่ออาทิตย์ (แล้วแต่สถาบันการศึกษา)
วีซ่านักเรียนญี่ปุ่นอนุญาตให้นักเรียนทำงานได้มากถึง 28 ชั่วโมงต่ออาทิตย์

ในบางกรณี ประเทศหลายๆประเทศมักจะอนุญาตให้นักเรียนสามารถหางานทำเเบบเต็มเวลาเมื่อหลังจบการศึกษาหรือภายหลังคอร์สเรียนจบด้วย ผู้ที่สนใจอยากไปทำงานต่างประเทศกับโครงการนี้ กรุณาติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกับเจ้าหน้าที่ของเรา

ประสบการณ์ 50 ปี

ตั้งแต่ปี 1965, EF ได้สร้างมาตรฐานเรื่องการเรียนการสอนภาษาในต่างประเทศ เราการันตีในเรื่องพัฒนาการสำหรับผู้เรียนทุกวัยและในทุกระดับชั้น เรายังให้พันธสัญญาในเรื่องความคิดสร้างสรรค์ คุณภาพและความปลอดภัยจนเราเป็นหนึ่งในองค์กรที่เป็นที่ยอมรับทั่วโลก

50
ปีประสบการณ์เรื่องการเรียนต่อในต่างประเทศ
26
สถาบันชั้นนำให้การรับรองคุณภาพและมาตรฐานเรื่องการเรียนการสอน
400+
โรงเรียนและสำนักงานทั่วโลก
การรับรองคุณภาพทางการศึกษา, การเป็นที่ยอมรับทั่วโลก, พันธมิตรมากมาย

รับโบรชัวร์ฟรี

กรุณากรอกข้อมูลของนักเรียนให้ครบถ้วน