ฝึกงานต่างประเทศ

ถ้าคุณอยากค้นพบตัวเอง อยากรู้ว่าตัวเองชอบอะไรและอยากทำงานแบบไหนในอนาคต คงไม่มีอะไรจะดีไปกว่าการลองฝึกงานต่างประเทศ EF เปิดโอกาสให้เยาวชนไทยเดินทางไปฝึกงานต่างประเทศ พร้อมๆกับพัฒนาทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศและเรียนรู้วัฒนธรรมใหม่ไปด้วยในเวลาเดียวกันกับโครงการเรียนพร้อมฝึกงานต่างประเทศของ EF ซึ่งจัดหลักสูตรให้นักเรียนนักศึกษาได้เรียนภาษาในสถาบันสอนภาษาของ EF เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าฝึกงานในสถานประกอบการ องค์กร หรือบริษัทต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการฝึกงานสิงคโปร์ ฝึกงานอเมริกา ฝึกงานออสเตรเลีย ฝึกงานอังกฤษ ฝึกงานที่ญี่ปุ่น ฝึกงานที่เยอรมัน ฝึกงานฝรั่งเศส ฝึกงานแคนาดา ฝึกงานสเปน หรือฝึกงานนิวซีแลนด์ นักเรียนสามารถฝึกงานในสายงานที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่ตนเองสนใจ ตั้งแต่ การเงิน การตลาด การศึกษา การท่องเที่ยว ศิลปะและนันทนาการ การโรงแรม สังคมสงเคราะห์ สิ่งแวดล้อมหรือสื่อสารมวลชน สถาบันภาษา EF ตั้งอยู่ในหลายๆเมืองที่เป็นศูนย์กลางด้านธุรกิจและการทำงาน ดังนั้นจึงเป็นเรื่องไม่ยากที่นักเรียนสามารถสมัครฝึกงานต่างประเทศหลังจากการเรียนคอร์สภาษาจบ เช่นการฝึกงานที่สิงคโปร์ ฝึกงานที่ญี่ปุ่น หรือลอนดอน ซึ่งเป็นศูนย์กลางด้านการธุรกิจและเทคโนโลยี เป็นต้น 

ในระหว่างที่เรียนภาษาต่างประเทศ นักเรียนจะได้รับการขัดเกลาและพัฒนาความรู้ทางภาษาอย่างจริงจังเพื่อให้สามารถนำทักษะที่ได้มาเหล่านั้นมาประยุกต์ใช้ในการฝึกงานท่ามกลางชาวต่างชาติอย่างมีประสิทธิภาพ โดยนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการเรียนพร้อมฝึกงานต่างประเทศต้องเรียนภาษากับสถาบันสอนภาษาของ EF ให้จบก่อนจึงจะสามารถฝึกงานต่างประเทศได้ และนักเรียนสามารถเลือกหลักสูตร รวมถึงระยะเวลาเรียนและฝึกงานต่างประเทศได้ ขึ้นอยู่กับระดับภาษา เป้าหมายและเวลาของนักเรียน นักเรียนนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการนี้นอกจากจะได้พัฒนาทักษะภาษาในชีวิตประจำวันและเปิดโลกทัศน์การทำงานแล้ว ยังมีโอกาสสร้างเครือข่ายและการรับรองประสบการณ์ทำงานจากบุคคลในสายอาชีพต่างๆ ซึ่งจะช่วยเพิ่มคุณค่าให้กับประวัติย่อหรือ CV ในอนาคต

ก่อนที่จะสามารถเข้าร่วมโครงการเรียนพร้อมฝึกงานต่างประเทศได้ เจ้าหน้าที่ EF ในโรงเรียนที่เลือกจะทำการสัมภาษณ์นักเรียนเพื่อประเมินความรู้ความสามารถทางภาษาของผู้สมัคร ก่อนที่จะลงความเห็นว่าหลักสูตรและระยะเวลาที่เหมาะสมกับผู้สมัครควรเป็นรูปแบบใด หลังจากฝึกงานเสร็จสิ้นแล้ว นักเรียนจะได้รับประกาศนียบัตรการฝึกงานต่างประเทศจาก EF และใบรับรองประสบการณ์ทำงานในระดับนานาชาติจากมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ นอกจากนี้ นักเรียนที่มีผลการฝึกงานเป็นที่พอใจก็ยังสามารถขอจดหมายรับรองจากหัวหน้างานเพื่อประกอบการสมัครงานหรือศึกษาต่อในอนาคตได้อีกด้วย

EF เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของนักเรียนมากกว่า 100 ประเทศทั่วโลก ดังนั้นนักเรียนที่สมัครเรียนกับสถาบันสอนภาษาของเราจะได้พบปะและเรียนร่วมกับเพื่อนใหม่ที่มีความหลากหลายทางเชื้อชาติ ประวัติความเป็นมาและความสนใจ แต่สิ่งหนึ่งที่เชื่อมโยงนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการเรียนพร้อมฝึกงานต่างประเทศของ EF เข้าด้วยกันก็คือเป้าหมายและแรงผลักดันในการเรียนภาษาเพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในวิชาชีพและโลกแห่งการทำงาน โดยความเข้มข้นของโครงการรูปแบบนี้จะช่วยให้นักเรียนสามารถสั่งสมประสบการณ์ทางวัฒนธรรมอย่างลึกซึ้ง ตลอดจนฝึกฝนและพัฒนาทักษะในการประกอบอาชีพผ่านการรับผิดชอบภารกิจในการฝึกงานของตน ซึ่งจะเป็นการเพิ่มคุณค่าให้กับตนเองและองค์กรในคราวเดียวกัน ผู้ที่สนใจอยากไปฝึกงานต่างประเทศกับโครงการนี้ กรุณาติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกับเจ้าหน้าที่ของเราหรือกรอกข้อมูลเพื่อรับโบรชัวร์ฟรี

EF หลักสูตรเรียนภาษาในต่างประเทศ

14 - 25 ปี
2-24 อาทิตย์
หลักสูตรเรียนภาษาเร่งรัด เรามีสอน 10 ภาษาใน 50 เมือง คุณเลือกเมืองและระยะเวลาเรียนได้เอง หลักสูตรเปิดทุกอาทิตย์ตลอดทั้งปี
จุดหมายปลายทาง: สหรัฐอเมริกาอังกฤษแคนาดาออสเตรเลียเกาหลีมอลตาสิงคโปร์นิวซีแลนด์ฝรั่งเศสญี่ปุ่น เยอรมนีสเปนไอร์แลนด์อิตาลีแอฟริกาใต้คอสตาริกา

EF หลักสูตรเรียนภาษาในต่างประเทศ

25 + ปี
1-24 อาทิตย์
เร่าโอกาสสำหรับอาชีพดีๆของคุณด้วยหลักสูตรภาษาในเมืองที่น่าสนใจที่สุดในโลกใบนี้ หลักสูตรถูกสร้างเพื่อผู้ใหญ่และวัยทำงาน
จุดหมายปลายทาง: สหรัฐอเมริกาอังกฤษแคนาดาออสเตรเลียเกาหลีมอลตาสิงคโปร์นิวซีแลนด์ฝรั่งเศสญี่ปุ่น เยอรมนีสเปนไอร์แลนด์อิตาลีแอฟริกาใต้คอสตาริกา

EF หลักสูตรเรียนภาษาระยะยาวในต่างประเทศ

16 + ปี
6, 9 หรือ 11 เดือน
ผสานการเรียนภาษาเข้ากับวิชาการที่โรงเรียนของ EF เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการทำงานหรือศึกษาต่อในต่างแดน
จุดหมายปลายทาง: สหรัฐอเมริกาอังกฤษแคนาดาออสเตรเลียเกาหลีมอลตาสิงคโปร์นิวซีแลนด์ฝรั่งเศสญี่ปุ่น เยอรมนีสเปนไอร์แลนด์อิตาลีแอฟริกาใต้คอสตาริกา