โอกาสรับทุนการศึกษาสมทบ รอบกันยายน
หลักสูตรเรียนภาษา แบบเข้มข้น
หลักสูตรเรียนภาษา แบบเข้มข้น

หลักสูตรเรียนภาษา แบบเข้มข้น

ปูพื้นฐานสำหรับการใช้ภาษา มุ่งเน้นการพัฒนาทุกทักษะอย่างรวดเร็วเพื่อ เป้าหมายทางวิชาการหรืออาชีพของผู้เรียน
32 บทเรียน / สัปดาห์
(40 นาทีต่อบทเรียน)

16 คาบเรียนภาษาอังกฤษทั่วไป เพื่อเสริมสร้างความรู้ด้านไวยากรณ์ คำศัพท์ และทักษะการพูดและเขียน โครงสร้างหลักสูตรประกอบด้วย การอภิปรายในชั้นเรียนการแสดงบทบาทสมมติ การบ้าน แบบฝึกหัด และการทบทวนคำศัพท์
4 คาบเรียน อาจารย์สอนและโดยใช้ห้องปฏิบัติการทางภาษา ผสมผสานกับการเรียนแบบสื่อผสม
10 คาบเรียนวิชาเลือกตามความสนใจ เลือกเรียนตามรายวิชาที่สนใจ (ดูรายละเอียดเพิ่มเติม หน้า12)
2 คาบเรียนรวม (สองคาบเรียน) โดยอาจารย์หรือวิทยากรรับเชิญ เพื่อพัฒนาทักษะการฟังและเสริมสร้างความเข้าใจในวัฒนธรรม


  • วันเริ่มต้น:
    มกราคม / เมษายน / มิถุนายน / กันยายน

คำอธิบาย
โปรแกรมแบบเข้มข้นของเรามอบเวลาเรียนสูงสุดทุกสัปดาห์ คุณจะเพลิดเพลินไปกับตัวเลือกในการปรับเปลี่ยนคอร์สตามความต้องการที่เพิ่มขึ้น โครงงานวิชาการสุดท้าทาย ครูผู้สอนที่มีความหลากหลายยิ่งขึ้น และอื่นๆ อีกมากมาย ผลก็คือ ทักษะของคุณจะพุ่งทะยานอย่างรวดเร็ว

โครงงานวิชาการพิเศษ
ในระหว่างที่เข้าร่วมโปรแกรม คุณจะได้ทำโครงงาน สร้างแฟ้มผลงานที่แสดงให้เห็นถึงสิ่งที่คุณได้เรียนรู้ และวิธีการนำความรู้ดังกล่าวไปใช้ในด้านวิชาการ นี่คือวิธีที่ยอดเยี่ยมในการแสดงให้นายจ้างในอนาคตของคุณได้เห็นสิ่งที่คุณทำสำเร็จในระหว่างเข้าร่วมโปรแกรม
การเรียนรู้นอกห้องเรียน
คุณจะได้เสริมความรู้นอกเหนือจากการเรียนในห้องเรียนด้วยการทัศนศึกษาด้านวิชาการ ซึ่งคุณ

กำหนดความเหมาะสมให้กับการเรียน SPIN
เป็นโปรแกรมที่ได้รับความนิยมมากที่สุดของเรา โปรแกรม Intensive ของ EF ให้บทเรียน SPIN 10 คำสั่งที่สามารถปรับให้เหมาะกับความสนใจและความพยุงค์ของคุณทั้งออนไลน์และออฟไลน์ ด้วยบทเรียน SPIN มากถึง 150 วิชาที่คุณสามารถเลือก จะช่วยให้คุณมุ่งมั่นในคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับอาชีพที่คุณต้องการในอนาคต เช่น ต้องการเป็นหมอ? เลือก SPIN ภาษาการแพทย์ของเรา ต้องการเป็นทนาย? เลือก SPIN ภาษากฎหมายของเรา

EF Learning Guarantee
เรียนรู้ได้รวดเร็วขึ้น เรารับประกัน
คุณจะพัฒนาขึ้นหนึ่งระดับเลเวลทุก ๆ หกสัปดาห์* เมื่อคุณเข้าเรียนทุกคลาสดและทำงานที่ได้รับมอบหมายเสร็จสิ้น และคุณอาจย้ายระดับเลเวลได้เร็วขึ้นขึ้นอยู่กับความก้าวหน้าทางภาษาอังกฤษของคุณด้วย วิธีการเรียนการสอนของเรารับประกันว่าคุณมีพัฒนาการทางภาษาอย่างแน่นอน หากไม่เป็นเช่นนั้นเรายินดีที่จะให้คุณเรียนฟรี *การพัฒนาทางภาษาที่สาม อาจจะใช้ระยะเวลาที่แตกต่างกันกับภาษาอังกฤษ