ผลกระทบของ EF

EF มุ่งมั่นที่จะสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อผู้คน ชุมชน และโลกใบนี้ผ่านธุรกิจและงานที่เราทำทุกวัน

สร้างความเปลี่ยนแปลงผ่านความเข้าใจ

ส่งเสริมการศึกษา

เราพาผู้คนทั่วโลกมารวมกันเพื่อแบ่งปันความรู้และทำความเข้าใจตนเองและโลกให้ดียิ่งขึ้น

ส่งเสริมความเห็นอกเห็นใจ

เราลงทุนเพื่อสร้างแพลตฟอร์มการเรียนรู้ที่ส่งเสริมความเห็นอกเห็นใจและส่งเสริมความเข้าใจข้ามวัฒนธรรมเพื่อสร้างโอกาส

ส่งเสริมชุมชน

เราร่วมมือกับชุมชนที่เราอาศัยอยู่ ท่องเที่ยว และทำงานเพื่อรักษาวัฒนธรรมท้องถิ่นและส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืน

English Live – Help Ukraine app

When our team saw the heartbreaking devastation following the invasion of Ukraine, we reacted in the way that EF knew best. The result? English Live - Help Ukraine, an app to provide teacher-led English language training for displaced people.

Learn more

ออกเมื่อ 2022

EF Impact Report

ที่ EF เราพยายามที่จะเป็นพลังแห่งความดี—ในชีวิตของผู้คน ในชุมชน และบนโลกโดยรวม ผลกระทบดังกล่าวเกิดขึ้นได้จากชุมชน EF ของนักเรียน ครู ลูกค้า และสมาชิกในทีมทั่วโลก EF Impact Report ครั้งแรกของเราแบ่งปันเรื่องราวและข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการที่เราร่วมกันเปิดโลกทัศน์ด้วยกัน และเหตุใดจึงสำคัญ

อ่านรายงานทั้งหมด

เข้าร่วมกับเราเพื่อสร้างความแตกต่าง

หากการเดินทางไปทั่วโลก ค้นหาเส้นทางของคุณเอง และการสร้างผลกระทบเป็นอาชีพที่คุณต้องการ แสดงว่าคุณเป็นคนประเภทที่เรากำลังมองหา