ผลกระทบของ EF

EF มุ่งมั่นที่จะสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อผู้คน ชุมชน และโลกใบนี้ผ่านธุรกิจและงานที่เราทำทุกวัน

สร้างความเปลี่ยนแปลงผ่านความเข้าใจ

ส่งเสริมการศึกษา

เราพาผู้คนทั่วโลกมารวมกันเพื่อแบ่งปันความรู้และทำความเข้าใจตนเองและโลกให้ดียิ่งขึ้น

ส่งเสริมความเห็นอกเห็นใจ

เราลงทุนเพื่อสร้างแพลตฟอร์มการเรียนรู้ที่ส่งเสริมความเห็นอกเห็นใจและส่งเสริมความเข้าใจข้ามวัฒนธรรมเพื่อสร้างโอกาส

ส่งเสริมชุมชน

เราร่วมมือกับชุมชนที่เราอาศัยอยู่ ท่องเที่ยว และทำงานเพื่อรักษาวัฒนธรรมท้องถิ่นและส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืน

เข้าร่วมกับเราเพื่อสร้างความแตกต่าง

หากการเดินทางไปทั่วโลก ค้นหาเส้นทางของคุณเอง และการสร้างผลกระทบเป็นอาชีพที่คุณต้องการ แสดงว่าคุณเป็นคนประเภทที่เรากำลังมองหา