ประกาศผู้ชนะการแข่งขัน Hult Prize 2014

มกราคม 2558

Hult Prize คือการแข่งขันที่ให้นักศึกษามหาวิทยาลัยทั่วโลกแก้ไขปัญหาระดับชาติด้วยความคิดแนวใหม่ ซึ่งเกิดจากการร่วมมือกันระหว่าง the Clinton Global Initiative กับ Hult International Business School ทีมที่ชนะการแข่งขันจะได้นำแนวคิดของตนมาใช้จริงโดยมีเงินทุนจำนวน $1,000,000 USD เพื่อใช้ในการก่อตั้งองค์กรทางสังคม และได้รับคำปรึกษาจากชุมชนธุรกิจนานาชาติด้วย

หัวข้อ Hult Prize ปี 2014: สาธารณะสุข

ในปี ค.ศ.2014 นักเรียนจำนวน 6 คนจาก Indian School of Business ชนะเงินรางวัลจากแนวคิด Dox in a Box ซึ่งเป็นวิธีประหยัดค่าใช้จ่ายทางสาธารณะสุขสำหรับคนยากจนเพื่อให้เขาสามารถวินิจฉัยและดูแลตัวเองได้จากโรคเรื้อรัง เช่นโรคเบาหวาน และโรคความดันโลหิตสูง ทีมที่ชนะนี้ได้แข่งขันสู้กับนักเรียน 10,000 คน ที่เป็นตัวแทนจากมหาวิทยาลัยกว่า 300 แห่งใน 150 ประเทศทั่วโลก

เปลี่ยนแปลงโลกตั้งแต่ปี 2009

Hult Prize ได้ก่อตั้งขึ้นโดย Ahmed Ashkar ซึ่งเป็นบัณทิตจาก Hult International Business School ปัจจุบัน Hult Prize ได้กลายเป็นการแข่งขันระหว่างนักเรียนที่ใหญ่ที่สุดในโลก ในปีค.ศ. 2012 แนวคิดการก่อตั้งองค์กรทางสังคมนี้ได้รับการขนานนามจากอดีตประธานาธิบดี Bill Clinton และนิตยสาร TIME Magazine ว่าเป็นหนึ่งในห้าแนวคิดที่มีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงโลกที่สูงที่สุด

ยังไม่พอแค่นั้น

ผู้ชนะในปีก่อนๆได้สร้างวิธีการใหม่ๆเพื่อนำมาใช้พัฒนาการศึกษาและช่วยแก้ไขวิกฤติการของอาหาร พลังงาน และน้ำ สำหรับปี ค.ศ. 2015 โจทย์ที่ผู้แข่งขันได้รับคือการใช้ความคิดสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาการศึกษาวัยเด็กตอนต้นในแหล่งเสื่อมโทรม

เรียนรู้เพิ่มเติม และดูวันปิดรับสมัครที่ http://www.hultprize.org