ผลของคุณ

คะแนนของเธอ:

0%

ระดับของคุณ:

ผู้เริ่มต้น

แชร์คะแนนของเธอสิ:

เข้าใจระดับภาษาของคุณ

คะแนนของคุณบ่งบอกว่าระดับของคุณอยู่ในช่วง A1 ระดับผู้เริ่มต้น ถึง A2 ระดับประถมตามแนวทางที่กำหนดโดย Common European Framework of Reference (CEFR) นะครับ/ค่ะ

  • คุณกำลังทางที่จะเข้าใจคำศัพท์และประโยคที่เขียนและพูดเกี่ยวกับหัวข้อจากชีวิตประจำวันของคุณ

  • คุณเข้าใจข้อความสั้น ๆ ที่มีคำที่คุณคุ้นเคยและวลีที่ใช้บ่อยเกี่ยวกับหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของคุณ

  • คุณเข้าใจความหมายทั่วไปของการสนทนาที่เกี่ยวข้องกับคุณ ถ้าพวกเขาสื่อสารอย่างชัดเจนและใช้ภาษาที่ใช้บ่อย

ระดับผู้เริ่มต้นระดับกลางขั้นสูง
คะแนนทดสอบ EF0-59%60-79%80-100%
เทียบเท่ากับ CEFRA1-A2B1-B2C1-C2

รับโบรชัวร์ฟรี

ดูรายละเอียดจุดหมายต่างๆ ราคา เวลาเริ่มเรียนและข้อเสนอล่าสุด.