งานวิจัยของ EF

ในฐานะผู้นำของโลกด้านการศึกษา เราได้ปูเส้นทางใหม่ๆสำหรับการเรียนรู้ โดยใช้เทคโนโลยี การศึกษา และการออกแบบ

เทคโนโลยี

เทคโนโลยีเป็นส่วนประกอบสำคัญของสิ่งที่พวกเราทำ เราใช้เทคโรโลยีในการส่งเสริมเป้าหมายของเราในด้านการเรียนรู้ ดังนั้นเราจึงคิดล่วงหน้าอยู่เสมอ เพื่อหาช่องทางว่าเทคโนโลยีจะช่วยเราในการเปลี่ยนแปลงระบบการศึกษาได้อย่างไรบ้าง

การศึกษา

เครือข่ายการวิจัยของ EF ให้ทุนการศึกษาที่ University of Cambridge, Harvard University, Pecking University, University of São Paulo เพื่อให้เข้าถึงแหล่งเรียนรู้ชั้นเยี่ยมจากการเรียนภาษา การสอน และการทดสอบ เพื่อให้เข้าใจธรรมชาติของการพัฒนาทักษาด้านภาษาและแบ่งปันผลลัพธ์กับสายงานในวงกว้าง

การออกแบบ

การออกแบบโลโก้โดย Paul Rand และเฟอร์นิเจอร์ที่ใช้ในสำนักงานของ EF จาก Vitra แสดงให้มืออาชีพด้านดีไซน์ทุกคนเห็นทันทีว่า EF ให้ความสำคัญกับการออกแบบมากเพียงใด

สำหรับเราแล้วการออกแบบเป็นมากกว่า "กราฟฟิค" และ "ประสบการณ์" เราจำเป็นต้องเป็นที่หนึ่งในด้านการออกแบบรูปลักษณ์ภายนอก การออกแบบการสื่อสาร และการออกแบบประสบการณ์เพื่อที่จะสร้างการบริการที่สามารถเปลี่ยนแปลงโลกใบนี้ได้


01/02

EF EdTech

ทีมของเราซึ่งประกอบด้วยวิศวกรซอฟต์แวร์ นักออกแบบ นักภาษาศาสตร์ และผู้ผลิตภาพยนตร์อยู่ประจำการที่เซี่ยงไฮ้ ลอนดอน และบอสตั้น กำลังปฏิบัติงานเพื่อเปลี่ยนแปลงการเรียนเดิมๆ

ปัจุบัน EF ให้บริการนักเรียนกว่าล้านคน แต่ในวันหน้าเรามุ่งมั่นที่จะให้บริการนักเรียนมากกว่าร้อยล้านคน

ภารกิจของเราได้เริ่มรับแรงบันดาลใจจากการร่วมวิจัยกับ Apple เรื่องการเรียนรู้ภาษาในอนาคต เป็นเวลากว่าสิบปีแล้วที่พวกเราได้ใช้เทคโนโลยีในการสร้างวิธีการเรียนภาษาแบบใหม่

พวกเราทำงานอยู่แถวหน้าของเทคโนโลยีเพื่อสร้างผลงานที่ล้ำสมัยในเรื่องการรู้จำคำพูด การร่วมมือกันอย่างแท้จริง และการเรียนรู้เชิงปรับเปลี่ยน ที่สำคัญคือเราได้จ้างผู้เชี่ยวชาญชั้นนำเพื่อให้เราได้อยู่ในแถวหน้านี้เสมอปัจุบัน EF ให้บริการนักเรียนกว่าล้านคน แต่ในวันหน้าเรามุ่งมั่นที่จะให้บริการนักเรียนมากกว่าร้อยล้านคน

สิ่งที่พวกเราทำ

EF EdTech เป็นหน่วยงานวิจัยและพัฒนาระดับโลกของ EF Education First ซึ่งสร้างสรรคระบบการเรียนที่ล้ำหน้าให้แก่ผู้คนนับล้านทั่วโลก

  • ระบบการเรียนรู้ สำหรับผู้ใหญ่

  • ระบบการเรียนรู้ สำหรับเด็กเล็กและเยาวชน

  • ระบบการเรียนรู้ สำหรับองค์กรรัฐบาลและเอกชน

  • ระบบการเรียนรู้ สำหรับโรงเรียนและครู

  • บริการการสอบ

โครงการล่าสุดของ EF EdTech

EF EPI

EF English Proficiency Index (EF EPI) คือ การจัดอันดับความสามารถทางภาษาอังกฤษของผู้ใหญ่ที่ใหญ่ที่สุดในโลก

เยี่ยมชมเว็ปไซต์

EF SET

EF SET คือข้อสอบภาษาอังกฤษเพื่อวัดมาตรฐานที่ไม่คิดค่าใช้จ่ายอันแรกของโลก ผู้สอบจะได้รับการวิเคราะห์อย่างละเอียดเกี่ยวกับทักษะการอ่านและการเขียนภายในการสอบที่ใช้เวลาไม่ถึง 50 นาที

เรียนรู้เพิ่มเติม
02/02

เครือข่ายการวิจัยของ EF

เครือข่ายการวิจัยของ EF ประกอบด้วยมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลกที่ร่วมมือกับ EF ในการพัฒนาวิธีการเรียนรู้ภาษาของนักเรียนตั้งแต่รากฐาน

เครือข่ายวิจัยนี้ครอบคลุมตั้งแต่เรื่องของภาษาศาสตร์ การสอน เทคโนโลยีทางการศึกษา การวัดผลทางภาษา และการผสมผสานทางวัฒนธรรม

เราจะร่วมกันทำวิจัย และสร้างนวัตกรรมที่จะสร้างอนาคตของการเรียนรู้ภาษา การสอนที่ล้ำสมัย และมิตรภาพของวัฒนธรรมที่แตกต่างกันเครือข่ายการวิจัยของ EF ประกอบด้วยมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลกที่ร่วมมือกับ EF ในการพัฒนาวิธีการเรียนรู้ภาษาของนักเรียนตั้งแต่รากฐาน

นักวิจัยของแผนกภาษาศาสตร์ภาคทฤษฎีและภาคประยุกต์ของ University of Cambridge และ EF ได้ร่วมกันพัฒนาฐานข้อมูลเปิดทางภาษา EF-Cambridge อีกทั้งยังค้นหาอิทธิพลของภาษาแรกเหนือการเรียนรู้ภาษาที่สอง

เรียนรู้เพิ่มเติม

ในความร่วมมือของ คณะศึกษาศาสตร์ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยฮาวาร์ด และ EF EF จะสำรวจ พัฒนาการด้านทักษะการเขียนภาษาที่สอง และความสามารถทางภาษาทางวิชาการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนรู้ การเรียนการสอน และการประเมินผลการเรียน

เรียนรู้เพิ่มเติม

EF ร่วมมือกับวิทยาลัยภาษาต่างประเทศ (School of Foreign Languages) ของ Peking University เพื่อสำรวจเทคนิคการสอนภาษาอังกฤษที่มีประสิทธิภาพแก่ผู้เรียนชาวจีนกว่าล้านชีวิต รวมถึงทดสอบการประเมินภาษาร่วมกันนักศึกษาระดับมหาวิทยาลัยและนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย

โครงการวิจัยร่วมกับ University of São Paulo ส่วนมากจะสำรวจการแปลและข้อมูลสำคัญต่างๆเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ภาษา รวมไปถึงการวิเคราะห์รูปแบบการเรียนรู้ภาษาอังกฤษที่ผิดพลาดของผู้เรียนชาวบราซิล

เรียนรู้เพิ่มเติม

EF และมหาวิทยาลัยโตเกียวมีการจัดตั้งโครงการร่วมกันสำหรับการวิจัยในการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ภาษาที่สอง

เรียนรู้เพิ่มเติม